BELÇİKA İZLENİMLERİ

Çorum’a 6 yıla yakın hizmet eden ve hemşehrilemiz tarafından çok sevilen ve şu anda Kayseri Valisi olan Mustafa Yıldırım ile birlikte birkaç günden beri Avrupa’dayız.

Gezimizin nedeni Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulması planlanan endüstriyel arıtma tesisi için örnek alınabilecek tesisler görmek ve incelemek. Belçika ve Almanya’da ona yakın arıtma ve katı atık tesisini incelemeyi hedefleyen bu geziyi merkezi İstanbul’da bulunan ARTAŞ Endüstriyel Tesisler Taahhüt ve Ticaret A.Ş tertiplemiş olup, Kayseri Valimiz yanında, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim kurulu üyeleri ile yetkili mühendisleri katılmaktadırlar. Ben de bu geziye firma tarafından danışman olarak davet edildim.

Avrupa ülkeleri evsel ve endüstriyel katı atıklarını genelde yakarak bertaraf etmektedirler. Bunun ana nedeni çıkarılan yeni yönetmeliklere ve Avrupa Birliğinin getirdiği kaidelere göre depolama alanlarının kısıtlı oluşu nedeniyle katı atık hacminin yüzde üç ve beş nispetine azalması gerekmektedir. Bu azaltma ise ancak yakma yoluyla sağlanabilmektedir.

Belçika’da ziyaret ettiğimiz yakma tesisi, çöpün kalorifik değeri çok yüksek olduğu için bir katkı olmadan kolaylıkla yakılabilmektedir. Elde edilen enerji, ülke enerji kuruluşuna satılarak kar sağlanmaktadır. Bu tesislerde en önemli sorun çevre ile ilgilidir. Özellikle azotoksit ve dioxin giderimi ve oluşan gazın temizlenmesi uygun teknoloji seçimini gerektirmektedir. İzmit’te kurulan çöp yakma tesislerinin 1986 yılına ait teknoloji ile projelendirildiği için ve dioxin giderme donatımı olmadığı için Çevre Bakanlığı’nca çalışmasına müsaade edilmemektedir. Bu nedenle Çorum’da planlanacak katı atık tesislerinin sisteminin seçiminde çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Gezdiğimiz bir diğer tesis ise bira üreten bir fabrikanın endüstriyel pis su arıtma tesisi oldu. Seçilen sistem, enerji ve kimyasal madde tüketimi az olan ekonomik çalışan olanı idi. Bütün gayretlerine rağmen çıkış suyundaki rengin yönetmeliklerde belirtilen hususlarla ters düşmediğini belirttiler.

Bu konuda da Çorum’da inşa edilmekte olan arıtma tesisinin, belediyemizce yakinen izlenmesi, enerji tüketimine ve kalitesine önem verilmesini hatırlatmayı istiyorum. Her şeyin İller Bankası’na bırakılmış olmasının birçok sorun yaratabileceğinin dikkate alınmasının gerekli olduğu da bilinmelidir.

Dün kaldığımız Antwerfen şehrinden günübirlik Brüksel’e seyahat ettik. Sayın Valimizle birlikte değerli hemşehrimiz NATO nezdindeki Türk Delegasyonu Başkanı Tümgeneral Selahattin Yücel’i de ziyaret etmeyi istedik. Kendisinin tatilde Fransa’da oluşu nedeniyle selamlarımız söyleyebildik.

Siz değerli hemşehrilerimize Sayın eski Valimiz Mustafa Yıldırım ile birlikte selam ve sevgilerimizi yolluyoruz.

AMSTERDAM, 29.7.1998