İTÜ’LÜ BİR “FAİLİ MEÇHUL” BEDRİ KARAFAKIOĞLU

İTÜ ülkemizin sürekli eğitim yapan en eski öğretim kuruluşudur. 225 yıl önce bugünkü İTÜ’nün temelleri, 1727’de kurulan Teknik Okul ve 1734’te Hendesehane’ye dönüştürülen okulların devamı olarak atıldı. Bugüne kadar mezunları, ülkemizin çeşitli alanlarında önemli hizmetler yürüttüler. Bu müesseseye Çorumlu olarak rektörlük yapan yalnızca rahmetli Ordinaryüs Profesör Bedri Karafakıoğlu’dur. Kendisi Elektrik Fakültesi Dekanı iken, ülkemizi bölmek ve yıkmak isteyenler tarafından menfur bir şekilde öldürülmüştür. Bu değerli hemşehrimizi rahmetle anarken sizlere İTÜ Vakıf Dergisi’nde yayınlanan bir yazıyı aynen sunarak tanıtmayı istiyorum.

İTÜ’lü Bir “Faili Meçhul” Bedri Karafakıoğlu

İTÜ’nün yakın tarihinde zaman zaman acı günler de yaşandı. Kuşkusuz Bedri Karafakıoğlu’nun öldürülmesi yaşanan en acı olayların başında geliyor.

İTÜ eski rektörlerinden Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu, Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevini yaparken, 20 Ekim 1978 Cuma günü Bakırköy Gençler Caddesinde kimlikleri bilinmeyen kişilerce tabancayla yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Karafakıoğlu, SSK Yenimahalle Dispanseri’ne götürülürken yolda öldü. Olayın duyulması İTÜ’de ve tüm öğretim kuruluşlarında büyük üzüntü yarattı, tüm yurtta büyük tepkiyle karşılandı.

Karafakıoğlu İTÜ için değil, Türkiye için yeri doldurulamaz bir kayıp olarak nitelendirildi. Olayla ilgili olarak İTÜ ve Elektrik Fakültesi iki ayrı bildiri yayınladılar.

İTÜ Yönetim Kurulu’nun 20.10.1978 tarihli olağanüstü toplantı kararı:

Üniversitemizin Elektrik Fakültesi Dekanı, eski rektörlerimizden büyük insan, değerli hocamız Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu, ülkenin varlığına yönelik tertipler içinde Teknik Üniversite’yi hedef alan menfur bir cinayete kurban gitmiştir. Bu nedenle üniversitemizde her türlü öğretim faaliyeti süresiz olarak tatil edilmiştir.

Yetkili kurullarımız sürekli toplanarak konuyu müzakere edecek ve alınacak kararlar kamuoyuna duyurulacaktır.

Mehmet Karafakıoğlu babasını anlatıyor:

Onun yaşamının çizgisi üniversiteydi. Bazı zamanlar maddi sıkıntı çekmiş olmasına rağmen, kalkıp da artı bir imkan sağlayayım diye Teknik Üniversite dışında çalışmamıştır. Kalkıp bir müşavirlik yapmadı. Belirli inançları vardı. “Türkiye’deki özel üniversitelerin, özel okulların Türkiye’ye bir katkısı, yararı yoktur, zararı vardır. Üniversite hocası da onları desteklememelidir.” deyip özel okullarda ders vermemiştir. Para hırsı olan bir insan değildi. Örneğin ölene kadar arabası olmadı. İnsan, “Nasıl oluyor da koskoca bir rektörün arabası olmuyor?” diye düşünüyor. Oysa onun kuşağına bakın, bunlar onlar için o denli önemli değil. Öğrencileriyle, evi ile dostlarıyla mutlu olan biriydi. Samimi bir Atatürkçüydü. Bir de yanında sürekli Anayasa kitapçığı taşırdı. Sakin ve yumuşak bir insandı.

Bedri Karafakıoğlu:

Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu, 1915 yılında Çorum’da doğdu. 1932 yılında girdiği İstanbul Mühendislik Mektebi’nde 1937’ye kadar öğrenimine devam ettikten sonra Paris’te Ecole Nationale Superieure des Telecomunications’da yükseköğrenimini tamamladı. Yurda döndüğünde Yüksek Mühendislik Mektebi’ne girdi. 1939’da doçent, 1948’de profesör oldu. İTÜ Elektrik Fakültesi’ndeki görevlerine ek olarak, 1954’te kurulan İTÜ Teknik Okulu’nda müdürlük ve öğretim görevi yaptı. 1960’ta ordinaryüs unvanını aldı. 1963-65 yılları arasında OECD Bilimsel Araştırma Komitesi Türkiye Temsilcisi olarak görev aldı. 1964-65 yıllarında İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanlığı ve 1965-69 yılları arasında İTÜ Rektörlüğü yaptı. 1973-76 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu üyeliği ve Üniversite Denetim Kurulu üyeliği yaptı. 1977’de tekrar Elektrik Fakültesi Dekanlığına seçildi.

Kaynaklar

            İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin 60 yılı (1934-1994), Elektrik-Elektronik Fakültesi 88 yıllığı, İstanbul

            İTÜ Vakfı Dergisi, Temmuz 1998,. Sayı 26, İstanbul

İSTANBUL, 24.8.1998