BAŞBAKAN ADAYI İLE TESADÜFİ BİR KARŞILAŞMA

7 Aralık 1998 tarihinde, İzmir’e uçmak üzere Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın protokol salonunda (VIP salonu) beklerken, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez’le karşılaştım.

Kendisini Bakanlığım döneminden ve bilhassa Türkiye Odalar Birliği Başkanlığı etkinliklerinden yakinen tanıyorum.

Kısa sohbetimiz esnasında kendisine Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi projesini 1998 ek programına alarak şehrimize önemli bir hizmet verdiğini ve Çorum’un ilçelerinin kalkınmışlık seviyelerinin merkezle mukayese edilemeyecek kadar düşük olduğunu belirterek teşekkür ettim.

Sayın Erez, bu desteği sağlarken, bundan böyle şehir merkezlerinde yalnız bir organize sanayi bölgesini teşvik edeceklerini Manisa, Bursa, Kayseri ve Gaziantep’te olduğu gibi birinci, peşinden ikinci, onu takiben üçüncüsünü kurmayacaklarını açıkladı. Böylelikle şehir merkezlerine göçü ve nüfus yığılmasını önlemeyi hedeflediklerini belirtti. Sungurlu’nun bu nedenle teşvik kapsamına alındığını vurguladı.

Ülkemizin bir hükümete kavuşması yolundaki girişimlerinde Sayın Erez’e başarılar diliyorum.

(İstanbul, 27 aralık 1998)