ARAP EMPERYALİZMİ

İki yıl önce ÇEKVA’nın İstanbul’da tertiplemiş olduğu iftar yemeğinin konuşmacısı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Prof. Dr. Hayrettin Karaman’dı. Yaptığı güzel konuşmada, dinimizin önemli konularını işledi. Konuşmanın sonunda da sorulan soruları cevaplandırdı.

O toplantıdan bir müddet önce ziyaret ettiğim Tunus’ta, bizleri misafir eden Tunuslu öğretim üyelerine sorduğum bir soru nedeniyle “Siz Arap olarak…” diye sözlerime başlamıştım. Hepsi birden itirazda bulundular ve kendilerinin Arap olmadıklarını, Mağribli ve Berber olduklarını belirterek M.S. 670’dw gelen ve 600 yıl memleketinde kalan Araplar tarafından Araplaştırdıklarını dile getirdiler. Bilimsel toplantımız sonunda yaptığımız bir çöl gezisinde Tunus’un güney ucunda yer alan bir bölgede, Arap tesirinde kalmış bir yerleşimi, Chenin’i ziyaret ettik. Buradaki insanların konuştukları dil ve yaşam tarzının, Tunus’un kuzeyinde rastladıklarımızdan çok farklı olduğunu gördük ve anlatıldı. İçlerinden yabancı dil bilenlerle yaptığımız konuşmalarda, kendilerinin Arap olmadıklarını, Berber olduklarını ve dillerinin farklı olduğunu ortaya koydular.

Tunus’un 8 milyon nüfusunun yüzde 10’unu, Cezayir nüfusunun yüzde 40’ını teşkil ettiklerini belirttiler.

Tunus’ta edindiğim izlenimlerin de etkisiyle Sayın Karaman’a aşağıdaki iki soruyu yöneltmiştim:

“Bugün toplumumuzda görülen yozlaşmanın, insanların birbirlerine yabancılaşmalarının ve kutuplaşmanın eskiden olmadığını, bugün giderek yaygınlaşmasında ve bu oluşumda din adamlarının rolü olup olmadığı.”

“Bilinen Amerikan ve Rus emperyalizminin yanında bir de Arap emperyalizminin varlığından ve etkisinden söz edilip edilemeyeceği.”

Sorularımı Sayın Karaman aşağıdaki gibi yanıtlamıştı:

“Bu oluşumda Tanzimat’tan itibaren başlayan değişimin incelenmesi gerektiğini, din eğitiminin eksik bırakılmasının dinde cehaleti başlattığını, siyasetçilerin, öğretmenlerin, din adamlarının toplumu doğru dürüst eğitmeleri gerektiğini, ayrıca dış etkenlerin ve Arap emperyalizminin de elbette olumsuz etkilerinin olduğunu” söylemişti.

Burada da belirtildiği gibi Arap emperyalizmi, Tunus’ta yaptığını ülkemizde de yapmaya çalışmaktadır. Bu gayeye ulaşmak için İslam dinini de bir vasıta olarak kullanmaktadır. Ayrıca 75. Kuruluş yıldönümünü yaşadığımız Cumhuriyetimizin yıkılması için dış kuvvetler işbirliği yapmaktadırlar.

Meclis’te yaşananlar ve bunu takiben Türkiye karşıtı İran’da ve Arap ülkelerinde rastlanan nümayişler yanında, Arap basınında yer alan yazılar, olayın ne kadar vahim olduğunu açıkça göstermektedir.

Emperyalizm: Bir ülkenin kendisinden daha zayıf bir ülkeyi parasıyla ve her türlü vasıta ile yöneterek ya da yardımda bulunarak, o zayıf ülke üzerinde politik ve ticari çıkar sağlaması.

(Çorumevi, ÇEKVA Yayın Organı, Sayı 3, 1997)

İstanbul, 14 Mayıs 1999