ÇORUM SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI TOPLANTISI (1)

Cumartesi günü “19. Çorum Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali” çerçevesinde düzenlenen “Çorum Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu toplantıya oturum başkanlığı yapmak üzere davet edildim ve büyük bir memnuniyetle katıldım. Çorum’un gelişmesi ve kalkınması için her zaman katkıda bulunmaya hazır olduğumu sizlerin bildiğinize inanıyorum.

Yenilenen Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yapılan bu toplantının açılış konuşmaları kısmında;

Kenan Malatyalı, “Üniversite açılması, ki hatlı (duble) yolun bitirilmesi, Merzifon Havaalanı’nın sivil uçuşlara açılması ve çevreyolunun tamamlanmasını” önemli sorunlar olarak ortaya koydu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy ise, üretimde darboğaza girildiğini, bunun ancak Vergi Kanunu’nda yapılacak düzeltme ve uygun kredi politikaları ile sağlanabileceğini vurguladı. Yenihayat Barajı İsale Hattı’nın 2000 yılına kadar muhakkak bitirilmesini istedi. Ayrıca Küçük Sanayi Sitesi bağlantı yolunun tamamlanabilmesi ve buradaki heyelanın önlenebilmesi için 250 milyar liraya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Valimiz Atıl Üzelgün, Çorum’un devletten fabrika değil, altyapı istediğini, bunların önemlilerinin yol, havaalanı, demiryolu, üniversite ve su olduğunu açıklayarak geçen sene fazla üretim nedeniyle soğanların Çekerek nehrine döküldüğünü, bu nedenle üretim planlaması yapılmasını istedi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Çorum’daki sanayileşmenin sıhhatli olduğunu ve alternatif sanayiler bulunduğunu belirterek, Çorum’da mühendislik fakültesi açılsa da dekan olsam diye düşündüğünü açıklayarak Çorum’a üniversite açılması için destek olacağını ifade etti.

Hemşehrimiz ve Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay, üniversite tabelasının asılmasının yeterli olmadığını, kaliteli öğretim üyesi ve elemanının temininin gerekli olduğunu, mühendislik fakültesi için dershane ve atölye gerektiğini, bu nedenle hazırlık ve birinci sınıfın Ankara’da ders görmesini, üniversitenin gelişebilmesi için Hacettepe Üniversitesi örneğinde olduğu gibi acilen bir vakıf kurulmasını, bu vakfın öğretim üyelerini ve üniversiteyi desteklemesinin gerekliliğini belirtti.

Sorunların tespiti oturumunda söz alanları ve ortaya koydukları önemli hususları aşağıda belirtmeyi istiyorum;

ÇOSİAD Başkanı Mustafa Yağlı, mevcut Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde boş parsel kalmadığını, bölgeye bitişik 177 hektarlık kısmın tevsii alanı olarak planlandığın 52.2 hektarlık kısmındaki özel şahıs arazilerinin istimlak edildiğini tezyidi bedel davalarında 200 milyar lira ilave istimlak bedeli ödenmesi gerektiği ve ayrıca altyapı tesisleri için 3 trilyon liraya ihtiyaç olduğunu, bunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kredi Fonu’ndan temin edilmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca bazı illerde uygulanan “Olağanüstü Hal Bölgesi” teşvik kapsamına ilimizin de dahil edilmemesi durumunda Çorum’un çok geri kalacağını vurguladı. Bölgenin bitişiğinde bulunan ve halen inşaatı devam eden Polis Okulu’nun mühendislik fakültesine dönüştürülerek makine ve gıda mühendisliği bölümlerinin faaliyete geçirilmesinin zaruri olduğunu belirtti.

ÇORUMSİAD Başkanı A. Fikret Bilal, Çorum’un 3 yıldan beri kan kaybettiğini, büyük durgunluk yaşandığını, toprak ve un sanayisinin yüzde 50 kapasite ile çalıştığını, yumurta sektörümün çöktüğünü, ticaretin durma noktasında olduğunu ortaya koydu. Ayrıca Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çalışmalarında Çorum olarak yer almamız gerektiğini BDT, Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetlerle işbirliğini artırmamız gerektiğini vurguladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Erdal, Devlet, Belediye ve halk ilişkisini düzenleyen yapısal reformların yapılmasını, sıcak para denilen taze para girişinin Çorum’un ekonomisini canlandırılması, arsa üretiminin ve toplu konut yapımının teşvik edilmesi gerektiğini, Çorum Üniversitesi’nin ilimize kazandırılmasını, Çevreyolunun tamamlanmasını ve yeşil dokuya önem verilmesini istedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Mevlütoğlu, ulaşım sorunlarının çözülmesine, Çorum-Osmancık arası da dahil, yolların devlet karayolu standartlarına uygun hale getirilmesini, Obruk Barajı’nın bitirilmesini, Organize Sanayi Bölgesi’nin Tevsii alanının parasal sorununun halledilmesini, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce programa alınmasını, üniversite kurulmasını, tavukçuluğun güç durumda olduğunu ve önlem alınması gerektiğini, Merkez Bankası Şubesi’nin açılmasını, ilimizde Bölge İdare Mahkemesi’nin faaliyete geçirilmesini, TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketleri’nin şehrimizde kurulan şirkete verilmesini, Çorum’un Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamına alınmasını önemli hususlar olarak ortaya koydu.

Değerli okuyucularım, bundan sonraki yazımda parlamenterlerin çözüm yolları konusundaki düşüncelerini sizlere aktaracağım.

İstanbul, 28 Haziran 1999