ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI VE TÜRKİYE

Dünkü, yazımda üniversite için Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarını sizlere sunmuştum. Bu neticeleri incelerken ülkemizin illerinin milli gelirden kişi başına aldığı pay ile imtihanlarda o ilin gösterdiği başarı sonucunun mukayesesinin orijinal olacağını düşündüm. Bunun için imtihan başarı listesini esas alarak 20’şer ilden oluşan dört grup oluşturdum. Köşeme ayrılan yerin kısıtlı olduğunu düşündüğümden yalnız 1. ve 4. Grup illerin durumunu değerlendireceğim.

1. Grup İller 4. Grup İller
1 İzmir 76,877% 4358 61 Bayburt 63,300% 1081
2 Yalova 76,733% 4980 62 Gümüşhane 62,473% 1324
3 Aydın 76,031% 3042 63 Tunceli 61,307% 1946
4 İçel 75,133% 3495 64 Yozgat 59,529% 1276
5 Antalya 75,099% 3422 65 Kars 59,120% 1031
6 Hatay 74,245% 2562 66 Van 58,352% 1053
7 Konya 74,063% 2373 67 Iğdır 58,399% 1149
8 Ankara 73,566% 3251 68 Bilecik 58,245% 4089
9 Denizli 73,472% 2972 69 Batman 57,922% 1634
10 Karabük 73,467% 2711 70 Rize 57,387% 2296
11 Balıkesir 73,413% 2722 71 Bingöl 57,203% 1032
12 Eskişehir 73,216% 3314 72 Siirt 57,042% 1346
13 İstanbul 72,982% 4749 73 Ağrı 55,154% 744
14 Muğla 72,902% 4071 74 Artvin 55,082% 2727
15 Samsun 72,794% 3353 75 Muş 54,319% 763
16 Kocaeli 72,782% 7782 76 Mardin 52,837% 1346
17 Aksaray 72,775% 1829 77 Bitlis 50,330% 1019
18 Çorum 72,665% 2366 78 Ardahan 47,102% 1020
19 Uşak 72,622% 2126 79 Şırnak 39,535% 1092
20 Kilis 72,606% 2334 80 Hakkari 37,004% 1050

1.grup illerin kişi başına milli gelir payları ortalama 3341 dolar ve ÖSS başarı ortalamaları yüzde 73.872 iken, 4.grup illerde milli gelir ortalaması 1451 dolar ve başarı ortalaması yüzde 55.116 olduğu tarafımdan saptanmıştır.

Buradan açıkça görüldüğü gibi gelir seviyesinin ve diğer refah göstergelerinin yüksek olduğu illerde başarı çok yüksektir. Diğer taraftan gelir seviyesinin ve diğer refah göstergelerinin çok düşük olduğu illerde başarı da oldukça düşüktür.

Bu değerlendirmeden hareketle 4.grup illerin büyük çoğunluğunu Güneydoğu Anadolu illerinin oluşturduğu görülmektedir. Burada mevcut sorunların çözümü için oldukça başarılı olmuş askeri adımların yanında diğer adımlar atılmalıdır. Bakanlığım dönemimde bu yöreler de dahil Türkiye’nin her tarafını gezdiğim için gözlemlerime, siyasi ve ekonomik yönden atılan adımları değerlendirmeme dayanarak aşağıda bazılarını özetlediğim düşüncelerimi sizlerin bilgisine sunacağım;

  • Yörede doğmuş yaralar katılmalıdır. Hazırlanan sınırlı af yararlı olacaktır.
  • Buralara özel teşebbüsün her türlü vergi ve benzeri imrendirici teşviklere rağmen çok az veya hiç gitmeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle devlet buralara Cumhuriyet’in ilk yıllarında olduğu gibi gitmeli ve insanlara aş, iş sağlayacak fabrikalar kurmalıdır.
  • Ülkemizi bölmek isteyen yerli ve yabancıların faaliyetlerine ve özlediklerine imkan vermemek için oralar sürgün yeri değil arzu ile gidilen yerler haline getirilmelidir. Gereğinde maddi imkanlarla teşvik edilmelidir.