16 MİLYON YIL SONRA

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celal Şengör’ün verdiği bilgilere göre Anadolu yılda iki santim batıya, Yunanistan’a doğru kayıyor.

Ege denizinde Türkiye ile Yunanistan en kısa mesafe ile Sisam Adası, en uzun mesafe ise Kuşadası-Atina olduğuna göre Anadolu 50 bin yıl sonra Sisam’la 16 milyon 200 bin yıl sonra Atina ile yan yana geliyor, Ege Denizi tamamen ortadan kalkıyor.

Eminim ki, işte o zaman iki ülke arasındaki

Kıta sahanlığı

Fır hattı

Ege Denizi’ndeki kayalıklar

6 mil, 10 mil ve 12 mil kara, karasuları, hava sınırları gibi sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Belki de, ilk önce Türkiye’de sonradan Yunanistan’da meydana gelen deprem, yaşam felsefeleri bakımından birbirlerine çok benzeyen fakat politikacılar tarafından birbirlerine düşman edilen 500 yıl kadar birlikte yaşayan bu iki halk, coğrafyalarında meydana geldiği gibi birbirine yaklaşırdı.

Deprem sonrası yumuşama döneminde Yunan devlet adamlarının ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu’nun verdiği demeçleri, bugüne kadar Türkiye’yi bir ortak ve iyi bir komşıu olarak değil, bir hasım olarak görmekten uzaklaştıkları izlemini vermektedir. Papandreu, New York’ta verdiği demeçte “Küreselleşen, değişen, rekabet eden dünyada, ya birbirimizle kavga ederiz ve sonuçta ikimizde kaybederiz. Ya da birlikte çalışıp hedeflerimize daha kolay ulaşırız” demiştir.

Bu beyanat yeni bir başlangıca fırsat vermektedir. Deprem felaketlerinin iki halk arasında yarattığı dayanışma duygusu ve yakınlaşma arzulanan işbirliğinin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır.

Tarihi incelediğimizde, komşular arasında devamlı olarak anlaşmazlıklara, harplere rastlarız. Fransa ve Almanya yüzyıllar boyunca birbirlerine düşman olmuşlar ve en son 20. Yüzyılda Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında karşılıklı harp etmişlerdir.

Adenauer ve Schuman gibi iki büyük devlet adamı, ülkeleri arasında var olan düşmanlıkları ortadan kaldırabilmek için çalışmışlar ve bugün bizim de girmek istediğimiz Avrupa’nın en kuvvetli devleti haline getirmişlerdir.

Yorgo Papandreu ve İsmail Cem tarafından geliştirilen yakınlaşma ve işbirliğinin, Türkiye ve Yunanistan arasında, Fransa ve Almanya örneğinde olduğu gibi birlikte çalışıp hedeflere varmaya imkan sağlamasını temenni ediyorum.