AGİT’İN ARDINDAN (II)

Azerbaycan’ın hudutları içinde yer alan Dağlık Karabağ’da oturan Ermeniler, Azerbaycan Cumhuriyeti’nden ayrılıp Ermenistan ile birleşme yolunda silahlı mücadeleye başladılar ve Ermenistan kendilerine destek verdi. Uzun süren bir harp başladı. Ermeniler, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal ettikleri gibi Dağlık Karabağ ile kendi toprakları arasında bulunan yerleri alarak burayı Ermenistan’la birleştirdiler. Bir milyon Azeri evlerini, topraklarını terk etmez zorunda kaldı.

Kardeş Azerbaycan’ı her bakımdan destekleyen Türkiye, Dağlık Karabağ sorunu çözülünceye kadar Ermenistan’la olan sınır kapılarını kapattı. Amerika’daki Ermeni lobisinin etkisinde kalan Amerika Hükümeti’nin sınır kapılarının açılması yönündeki telkinlerini kabul etmedi ve göğüsledi.

AGİT’in Minsk Grubunun gayretleri iki ülke arasında varılan anlaşma, ne yazık ki Ermenistan’da Parlamento’ya yapılan silahlı baskın ve Başbakan da dahil 8 önemli kişinin öldürülmesi nedeniyle neticelendirilemedi.

AGİT İstanbul Deklarasyonunda bu önemli konu aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

“Ermenistan ve Azerbaycan devlet başkanları arasında giderek yoğunlaşan diyalogu alkışlıyoruz. Bu düzenli temaslar soruna kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması sürecinde etken olanaklar yarattı. Bu diyalogu tümüyle destekliyor ve AGİT Minsk Grubu çerçevesindeki görüşmelerin yeniden başlamasını ümit ediyoruz.”

Ben de, kardeş Azerbaycan halkının bir an önce topraklarına tekrar sahip olmasını, muhacirlikten kurtulmasını istiyor ve AGİT ülkelerinin çözüm bulmaya yardımcı olacaklarını ümit etmek istiyorum.

Değerlendirmeme yarın da devam edeceğim.

İstanbul, 21 Kasım 1999