Liderlerden Mesajlar

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Yazısı

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yeni binyılda Türkiye’nin geleceği ile ilgili olarak yazdığı yazda, “Üzüntü ve sevinçleriyle 1999 yılını geride bırakıyor ve yeni bir binyıla giriyoruz. 2000 yılının ülkemize milletimize, bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum “temennilerini belirterek, “Deprem felaketlerinin boyutu ne kadar büyük olursa olsun, yılmadık; ağır tahribata rağmen devlet ve millet olarak yaraların sarılması için olağanüstü bir gayret gösterdik” tespitini yaparak.

“Yaşadığımız sıkıntı ve acılar ne kadar büyük olursa olsun, demokrasimize, devletimize, kendimize ve geleceğe olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmemeliyiz” cümleleriyle genel anlamda isteklerini ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok uzun olan yazısından önemli olan kısımları aşağıda aynen veriyorum;

  • 20. yüzyılın bizim için en önemli olaylarında biri de; 624 yıl üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun tasviyesinin ardından çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması olmuştur. Böylece milletimizin onur mücadelesi Kurtuluş Savaşı sonunda dağılan bir cihan imparatorluğunun küllerinden, halkın iradesine dayanan üniter bir milli devlet haline getirmiştir.
  • 2000’li yıllara girerken; her alanda büyümüş, gelişmiş ve uygarlığı yakalamış bir Türkiye vardır. Türkiye bugünlere kolay gelmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’da belirtilen devletin temel niteliklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir.
  • Bugün Türkiye, satın alma gücü paritesine göre, 400 milyon dolarlık toplam Gayri Safi Milli Hasılası ile 16. büyük ekonomisidir. Türkiye son 30 yıl zarfında ortalama yüzde 5 kalkınma hızını gerçekleştirmiştir. Son 10 yıl içindeki siyasi istikrarsızlıklarına rağmen bunu başarmıştır.
  • Terörle mücadelede önemli bir dönüm noktası yaşanmış ve terör örgütü başı başarılı bir şekilde ele geçirilerek, Türk adaletine teslim edilmiştir. Böylece 15 yıldır maruz kaldığımız bölücü teröre ağır darbe indirilmiştir.
  • Kalkınmanın ve sanayileşmenin başarılı örneklerinden birini veren Türkiye, dünya ekonomisine yön verecek yeni bir oluşum olan G-20 grubunun içerisinde haklı yerini almıştır.
  • AGİT zirvesi sırasında tarihi bir olay yaşanmış ve Bakü-Ceyhan petrol boru hattı ve Hazar geçişli doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmalar, taraf ülkeler arasında Türkiye’de imzalanmıştır. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye Dünya çapında bir enerji terminali haline gelecektir.
  • Ülkemiz Aralık ayında Helsinki’de yapılan Avrupa Birliği Zirvesinde diğer ülkelerle eşit statüde aday ülke ilan edilerek, AB tam üyeliğine giden yolun kapısı aralanmış, 2 yıl önce uğradığımız ayrımcılık ve haksızlık ortadan kaldırılmıştır.

Yarın ki yazımda ise Sayın Demirel’in geleceğe dönük düşüncelerini sizlere aktaracağım.

İstanbul, 20 Ocak 2000

Leave a Comment.