LİDERLERDEN MESAJLAR (VIII)

(Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan’ın yazısı)

Genel Başkan Recai Kutan’ın yazısından önemli gördüğüm kısımları aşağıda veriyorum;

 • İnsanoğlu 20. yüzyıla umutla girmiştir. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, cennetin dünya da mümkün olacağına inananların sayısını artırıyordu. Ne var ki beklenen olmadı; insana refahı getiren bilgi aynı zamanda yıkımların da aracı oldu.
 • Yıkımlar, genositler, göçler 20.yy’da en çok şahit olduğumuz olaylardır.
 • 20. yy’da insanlar başka açılar da çekti. Tarihin en acımasız diktatörlükleri 20. yy’da kuruldu; tarihin en zalim diktatörleri 20. yy’da yaşadı. İnsanlık faşizmi ve komünizmi yine 20.yy’de tanıdı. 20. yy. toplumların mutluluğu ve soyut devletin yüceltilmesi adına insanın, bireyin sefalete mahkum edildiği bir tarih dilimidir.
 • Bütün bunlara rağmen 20.yy aynı zamanda bazı güzelliklerin temelinin atıldığı bir dönemdir. Birleşmiş Milletler’in kurulması, demokrasinin, insan hakları ile ilgili belgelerin hazırlanması hep bu dönemde oldu. Bilim hep ölüm makinelerinin hazırlanması için kullanılmadı. 20. yy’da önemli gelişmeler gösteren bilim ve teknoloji, insanlık için ciddi avantajlar da sağla, yaşamı kolaylaştıran binbir türlü güzelliği hep 20. yy’da tanıdık. A çevresel felaketleri de yine 20. yy’da, yine bilim ve teknolojinin açtığı yolda yaşadık.
 • Asrın başında hala dünyanın en büyük devleti, en güçlü imparatorluğu konumunda olan ülkemizde dünyada yaşananlara koşut, önemli olaylar; acılar, sıkıntılar gördü. İmparatorluğun yıkılması, Cumhuriyet’in kurulması, Batılılaşma ve modernleşme gayretlerimiz, ilk demokrasi tecrübelerimiz. Hep bu dönemde oldu. Millet olarak dünyada esen rüzgarlardan en çok bu dönemde etkilendik. Şimdi 2000’Ii yıllara adım attığımız bugün, kim ne derse desin, kör ve topal olsa da bir demokrasimiz, yetişmiş ve istekli insan gücümüz, yeni yeni daha çok farkına vardığımız önemli bir tarih mirası üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasının bize tanınmış olduğu jeostratejik konum gibi önemli imkanlara sahibiz.
 • Dünyada toplumun ve devletin mutluluğu için bireyin feda edildiği dönem geride kalıyor. İnsanlık daha çok demokrasi daha çok özgürlük ve insan hakları için gayretler içindedir.
 • Dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan savaşlar soykırım, baskılar ve açlığa rağmen önümüzün daha aydınlık olduğuna dair işaretler de yok değil. Uluslararası camianın bunların sona erdirilmesi işin gösterilmiş olduğu çabaların arttığına her gün şahit oluyoruz.
 • 20.yy’da tam bir çelişkiler yüzyılı dersek abartmış olmayız.
 • Böyle bir ortamda biz FP olarak Türkiye’nin AB’ye aday olmasını önemli bir imkan olarak kabul ediyoruz.
 • 21. yy’da Türkiye gelişmiş dünyadaki zenginlikleri yaşayan bir ülke olmasıdır. Türk insan, demokrasiyi ve özgürlükleri doya doya yaşamalıdır.
 • Şu anda Türkiye’yi idare eden hükumetin böyle bir ufka sahip olmaması elbette eksikliktir. Ancak milletimizin tercihini yapmış olması; refah, demokrasi ve özgürlüklerden yana tavrını koymuş olması önemlidir. Ülkeyi idare edenler, daha uzun süre, milletin istekleri görmemezlikten gelemeyeceklerdir.

İstanbul, 5 Şubat 2000

Leave a Comment.