Altan Öymen’in Anlattıkları

Dün akşam Taksim Grubu’nun toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Altan Öymen konuşmacı olarak katıldı. NTV televizyonunun naklen verdiği konuşmayı belki sizlerde seyretmişsinizdir. Meclis dışında kalmış bir parti liderinin anlattıklarının hepimiz için önemli olacağını düşünüyorum.

Sayın Öymen konuşmasında iki ana konu üzerinde durdu:

“1- Partinin yeniden yapılandırılması;

Türkiye’de yalnız CHP’nin değil tüm partilerin üye sayıları ile problemleri olduğu bilinmektedir. Burada bir karmaşık durum vardır. Örneğin bizim partimizin Genel Merkez kayıtlarına göre bir milyon yüz elli bin üyesi gözükmesine rağmen Partiler Kanunu’na göre partilerle ilgili tüm konularla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı kayıtlarında bu sayı bir milyon beş yüz bindir.

Partilerin toplam üye sayısı bu makamın kayıtlarında 21 milyon olarak görülmektedir. Ülkemizde toplam 36 milyon seçmenin olduğu bilindiğine göre bu kadar parti üyesi olması mümkün değildir ve gerçekle ilgisi yoktur.

Böyle bir ortamda demokrasiyi yaşatmak çok zordu. Bu bozuk durum bazı parti liderlerini milletvekili adaylarını genel merkezce belirlenmeye yönlendirdi. Çünkü üye kayıtlarının düzgün olmadığı bir ortamda parti üyelerinin milletvekili adaylarını belirlemesinin sağlıklı olmasının mümkün olamayacağını düşündüler.

Biz yeniden üye yazılmayı başlattık. 23 Nisan’da tamamlanacak olan üye kayıtlarımız şu anda 140.0Q civarındadır. Eski kargaşadan korkan yeni üyeler partimize katılmaya başladı. Üyeler belli olunca parti içi eğitime geçildi. Çerçeve taslağı hazırlandı Eylül ayında tüzük değişikliği gerçekleştirilecek. 25 cins kotası (Kadın) konacak ve her türlü seçimde ve görevde uygulanacak.

2- Türkiye’yi yeniden yapılandırma;

Biz Türkiye’yi yeniden yapılandırmaya hazırız. İktidara gelince ne yapacağız diye hükümet kuruluşuna paralel masalar kurduk. Öncelikle maliye, hazine, enerji masalarını faaliyete geçirdik.

1960’lı yıllara gelirken İnönü’nün direktifi ile tespit edilen hedeflerin çoğunluğunu, ” CHP’nin oluşturduğu Kurucu Meclis ‘de 1961 Anayasasında yer alması sağlandı. Bugün bizde benzeri şekilde hedeflerimizi tespit ediyoruz ve uygulayacağız.

Bunların başında güvenlik kuvvetlerinin düzenlenmesi gelecektir. Susurluk olayı, Evcil olayı ve diğerleri bunun ne kadar gerekli olduğunun bir göstergesidir. Aynı şekilde adalet mekanizmasının elden geçirilmesi gerekir. Bu ihtiyacı mahkemelerimizin kendi üyeleri söylüyor.

Eğitim ve Sağlık da parası olan okusun, parası olan tedavi edilsin düşüncesini CHP olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Sosyal Demokrat bir parti olarak fakirin ve güçsüzün yanında yer alacağız.”

Genel Başkan Öymen’in konuşmasında ve sorulan sorulara verdiği cevaplarda önemli gördüklerimi aşağıda veriyorum.

 “Sesimiz her yerde duyulmuyor. Bu sesimizin çıkmadığından değildir. Trakya’da miting yaptık 10.000 kişi katıldı. Ama duyulmadı… Ne yazık ki basın ve televizyon bunları duyurmuyor… Meclis içinde olunca etkili olmak, sesini çıkarmak daha kolay oluyor.”

-“Şeffaf olmak için her şeyi yapıyoruz. Şeffaf olacağız. Herkesin (adayların) mal varlığı seçimlerden önce açıklanacak.”

-“5+5 şahıslar için yapılan bir anayasa değişikliği olduğundan aleyhindeyiz. Süre 7 yıl olarak kalmalıdır, iyidir. Meclis ‘de olsa idik adayımız Erdal İnönü olurdu.

“69. ve86. (milletvekili maaşları) maddenin değişikliğine karşıyız. Milletvekillerinin dokunulmazlığı (83) ve bakanların sorumluluğu ile ilgili maddenin (100) muhakkak değişmesini istiyoruz. Bu takdirde Çiller ile Erbakan, Yılmaz ile Çiller birbirlerini aklayamazlardı.”

-“Özelleştirme bizim programımızda da vardır. Stratejik malzeme üretenlerin özelleştirilmesine karşıyız. Her bir durum için ayrı ayrı karar vermek gerekir.”

-“Karma ekonomiyi, liberaliz diyenler bugün bile uyguluyorlar. Gözüktüğü gibi bu gerekiyor.”

-“Sorunlar nasıl çözülür diye iller de toplantılar yaptık. Şimdi bölgesel çözümler aramak üzere bir araya geliyoruz. İlk bölgesel toplantı Giresun’da yapılacak”

 “Eğitim çalışmalarında verilen konulardan biride tarihtir. 1919 Sivas Kongresinden başlayarak öğretiyoruz”

 “Siyasi ahlak bizce her şeyin önünde gelir.”

Konuşmasını “Bütün bu çalışmalar bizi iktidara götürecektir.” cümlesi ile bitiren Altan Öymen’i masamızda oturan CHP İstanbul teşkilatı üyeleri “oylarımız şu anda yüzde 14 civarına yükseldi” diyerek doğruluyorlardı.

İstanbul, 9.Mart.2000

Leave a Comment.