PEYGAMBERLER ŞEHRİ (I)

Tarihi geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Şanlıurfa “Müze Şehir” niteİğinde olup Hazreti İbrahim’in doğduğu, Hz. Eyyub’un yaşadığı, Hz. İsa’nın kutsadığı yer olduğu için “Peygamberler Şehri” de denmektedir.

İnsan bu şehrin içinde, sokaklarında ve çarşılarında gezerken kendini tarihin derinliklerinde hissetmektedir. Hz. İbrahim’in Şanlıurfa’da doğdüğü mağara, İbrahim Halilullah’ın makamı (Dergah) düştüğü yer ise Halil-ür Rahman gölü olarak, Hz. Eyyüb’un hastalık çektiği mağara, Eyyüb Peygamber Makamı olarak ziyaret edilmektedir.

Müslüman, Hıristiyan ve Musevi dini mensuplarınca kutsal bir şehir olan Şanlıurfa’yı her yıl çok sayıda insan ziyaret etmektedir. Bu şehirle ilgili önemli dini olayları aşağıda açıklayacağım:

(HZ. İBRAHİM PEYGAMBER MAKAMI (DERGÂH)

Şanlıurfa ilinin Balıklıgöl semtinde olup, kutsallığı ile dünyaya ün salmıştır.

Hz. İbrahim Peygamber Mezopotamyalı Azer isminde devrin zalim hükümdarı Nemrud’un put yapıcısının oğlu olup, annesinin adı Nuna’dır.

Nemrut’un müneccimleri yakında bir çocuğun doğacağını ve kendisinin tahtını tacını alacağını Nemrut’? Bildirmişlerdir. Nemrut ise bu durumu öğrenince o yıl doğacak bütün çocukların öldürülmelerini emreder. Hz. İbrahim’in annesi Nuna gizlice M.Ö. 2100 yılında bugünkü Dergâh Camii’ndeki mağarada İbrahim Peygamberi gizlice doğurur. 10 yaşına gelinceye kadar bu mağarada yaşayan Hz. İbrahim’i annesi koyunların sütünü sağmak bahanesi ile ancak günde bir defa emzirme fırsatı bulur, hatta emziremediği bir gün ceylanın emzirdiği rivayet edilmektedir.

Mağaradan çıkıp baba evine gelen Hz. İbrahim, Nemrud ve halkının taptığı putlarla mücadele etmeye, bugünkü Kalenin bulunduğu tepeden ateşe atıldı,

Dergah içerisinde kutsallığı ile dünyaya ün salmış tatlı su balıkları bulunmaktadır. Buraya gelen turistler. Bu suyu içerek şifa bulmaktadırlar,

HALİL-Ü-RAHMAN Gölü (BALIKLIGÖL)

Kalenin bulunduğu tepeden Hz. İbrahim ateşe atıldı, Allah tarafından ateşe “Ey ateş İbrahim’e karşın gerin ve selamet ol” emri verilince ateş su, odunlar da balık oldu. Hz. İbrahim bir gül bahçesinin içine düştü. 1 10 m uzunluğu 20 m eni olan bu göldeki balıklar Hz. İbrahim% yakmak için toplanan odun parçalarından oluşmuş olup, bazı balıkların sırtlarında odun parçalarının yanmış kısımlarından oluşan siyah lekeler görülmektedir. Balıklar kutsal kabul edilerek yenmemekte ve korunmaktadır. AYN-I-ZELİHA GÖLÜ

Rivayete göre Ayn-ı-Zeliha Nemrudun kızlığı olup, Hz. İbrahim Peygamber’in mertliğine ve doğruluğuna âşık olmuştur. İbrahim’i ateşe atmaması için uzun süre babası Nemrut’a yalvarmış, fakat Nemrut’un tüm ısrarlara rağmen, İbrahim Peygamber’i Şanlıurfa Kalesi’nden (mancınıktan) ateşe atarken Ayn-ı-Zeliha ise kendini çift kubbelerin bulunduğu yerden ateşe atmıştır. Ayn-ı-Zeliha’nın düştüğü yere Ayn-ı-Zeliha Golü denilmiştir. 50 metre uzunluğunda, 30 rnetre eninde olan bu goldeki balıklar da kutsal kabul edilmektedir.

Peygamberler Şehri ile ilgili bilgileri gelecek yazımda aktarmaya devam edeceğim

Bodrum,21 Temmuz 2000

Not: Şanlıurfa İli Turizm Rehberi ve benzeri yayınlardan derlenmiştir,

Leave a Comment.