Avrupa Birliği Ev Ödevleri

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde gerçekleştirmesi gereken reformları sıralayan Katılım Ortaklığı Belgesi’nin açıklanmasıyla Türkiye, yapacağı düzenlemeleri takvim’e bağlayan Ulusal Programı hazırlayarak yıl sonuna kadar AB’ye sunması bekleniyor.

Halkımızın büyük bir çoğunluğu (yüzde 70’i) AB’ye girmeyi istemektedir. Esasen birkaç yıldan beri Türkiye gerçekte gümrük birliği ile Avrupa Tek Pazarının bir parçası olmuştur.

Türkiye 1839’dan itibaren başladığı batılılaşma hareketine 19. yy sonlarında daha da benimsemiş ve Atatürk devrimleriyle bunu sonsuza kadar sürdüreceğini tartışılmayacak bir şekilde perçinlemiştir.

Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlik AB’ne girme konusunda ne düşünüyor? İstanbul Teknik Üniversitesi Şehircilik Bölümü 2. sınıf öğrencilerime bu soruyu sordum. 34 öğrenciden sadece birisi çekimser olduğunu ortaya koyarken diğerleri kesinlikle taraftar olduklarını ifade ettiler. Gençlerin bu kadar yüksek bir oranda katılım taraftarı olmasının üzerinde durulması gerekli bir husus olduğunu gözardı etmeyelim.

Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yerine getirilmesi istenen hususları kendi görüşlerimi de ortaya koyarak tartışacağım.

Ölüm Cezaları

1984 yılından beri ülkemizde ölüm cezaları infaz edilmemekte olduğu gibi Türkiye olarak, birkaç gün önce Avrupa Konseyi’nin ölüm cezalarının kaldırılması yolundaki kararını da imzaladığımıza göre istenildiği gibi uygulanmayan ölüm cezaları kaldırılabilir.

Ana dilde eğitim ve TV-Radyo yayınını yapabilmesi

Burada Türkiye’de yaşayan ve başka dil konuşan vatandaşların eğitim ve kültür haklarından yararlandırılması istenilmektedir.

Unutulmamalıdır ki Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ile bugün ki Türkiye sınırları içine göç edenlerin konuştukları ile birlikte 23’e yakın dil ve diyalekt konuşulduğunu belirtildiğine göre böyle bir uygulama Atatürk’ün öngördüğü birlik ve beraberliği tehlikeye düşürebilecektir. Yugoslavya’da ortaya çıkan olayları ve bu ülkenin parçalanmasının nedenlerini bu konuda karar vermeden önce çok iyi incelemeliyiz. Varılacak karar ana dilimizin Türkçe olduğu gerçeğini göz ardı etmemeli ve ülkemizdeki dil bütünlüğü bozulmamalıdır.

İfade Özgürlüğü Üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması

Burada istenen konularda çok bağlayıcı ifadeler yer almamakta ve daha çok Kopenhag Kriterlerine uyulması istenmektedir.

Ülkemizin bütünlüğünü koruyacak şekilde istenilenlerin karşılıklı özverilerle sağlanabileceğini düşünüyorum.

312. madde benzeri maddeler, parti kapatılması ile ilgili maddeler Avrupa Birliği ülkelerinin yasalarında da bizimkilerden biraz farklı olsa da bulunmaktadır.

Milli Güvenlik Kurulu’nun Sivilleştirilmesi

AB’de genişlemeden sorumlu komiser Verheugen’in belirttiği gibi “Askerin siyasal etkinliğinin azaltılması gerekiyor” düşüncesi bu maddenin özünü oluşturuyor.

2. Cihan Harbi’nde çıkan Avrupa ülkelerinin askerleri dikdatörlerle işbirliği yaptığından 1950’lerden sonra oluşturulan Avrupa ülkelerinde ve AB’de etkin bir konum ve saygı kazanamamışlardır.

Bizim ülkemizin askeri ise Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkan ve onu sonsuza kadar yaşatmak isteyen saygın bir kuruluştur. Ülkemizin bütünlüğünün bir garantisidir. Ülkemizi parçalamak isteyen teröristleri ve yandaşlarını ordumuz etkisiz bir hale getirmiştir.

Avrupa Birliği ülkelerine halkımızın en güvendiği bu kurumun konumu anlatılarak bir çıkış yolu bulunmalıdır.

Sonuç olarak halkımızın AB’ye katılım arzusunu dikkate alarak 13 aday ülkenin binmeye çalıştığı trene bu defa muhakkak binebilmek için Türkiye’nin birlik ve beraberliğine zarar vermeden gerekli adımları atmalıyız

İstanbul, 12 Kasım 2000

Leave a Comment.