Bilim Merkezi İçin İlk Çivi

Dün Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer tarafından İstanbul Bilim Merkezi Projesinin Çivisinin çakılması törenine katıldım. Bu sembolik temel çivisi ile ülkemizin bilim tarihinde önemli bir adım atılmıştır. Bilginin ve mevcut bilgileri işleyerek daha verimli yeni bilgiler edinmenin bu kadar önem kazandığı günümüzde; öğrenmeyi kolaylaştıracak, kavrayarak derinlemesine öğrenmeyi destekleyecek, öğrenmeyi zevkli kılacak çok maksatlı yeni ortamlara gereksinim duyulmaktadır. 1960’11 yıllardan itibaren; dünyada Bilim Merkezleri olarak ortaya çıkan yeni öğrenme alanlarının sayılarını bu nedenlerle hızla artmaktadır. Bugün dünyada 1000’i aşkın faal bilim merkezi bulunmaktadır. Yalnız 2000 yılında yaklaşık 73 yeni bilim merkezi daha hizmete girecektir. Bilim Merkezlerinin ziyaretçileri de hızla artmakta olup yılda 400 milyonu aşmıştır. “Bilim Merkezi Tarihinde Kilometre Taşları” isim§ panoda verilen bilgileri, konuya yurt dışında verilen önemi çok açık bir şekilde ortaya koyduğu için sizlere aktarmayı istiyorum; Londra Bilim Müzesi 1857 Washington Bilim Müzesi 1860 Münih Bilim Müzesi 1921 yıllarında kurulmuşlar ve bugüne kadar öğrenmeyi zevkli kılacak hizmetler vermişlerdir. Almanya’ya ilk gittiğimde 1957 yılları başlarında Münih’teki Bilim Müzesini gezdiğimde bu merkezin ziyaretçilerin öğrenme şevkini artırdığını, keşfetme mutluluğu verdiğini ve her şeyden önce sergilenen düzeneklerle deney yaparak onları heyecanlandırdığını gördüm. Türkiye’nin gerçeklerini bilen, makta alan yeni uygarlığın içinde Türkiye’nin kuvvetli ve saygın bir pozisyon alması gerektiğine inanan bir grup akademisyen eğitmen işadamı, yönetici bir araya geldiler BILIM MERKEZI VAKFI’nı 1995 yılında kurdular. Bu kuruluş içinde ITÜ, BU, YTU, MU ile MEB, Tübitak ve Tüba da yer aldılar.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Taşkışla tesislerinde kendilerine tahsis edilen hacimlerde oluşturdukları Deneme Bilim Merkezi’ni bugüne kadar çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 240 bin ziyaretçi gezmiştir.

Bu çivi çakma töreni de vakıf, Yılda Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa Kampüsünde kendilerine ayrılan 60000 m2 lik alanda 18000 m2 kapalı inşaat alanı içinde oluşturacağı İstanbul bilim Merkezi ile günde 4000 ye bilimsel hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Vakfın Başkanı Dr. Ersin Anoğlu ülkemizde 84 bilim merkezine gereksinim olduğunu da vurgulamıştır. Çorum da şimdiden Çorum Bilim Merkezi’ni kurmayı hedeflemeli ve adımlar atmalıdır. Bu güzel atılım yapan bilim dostu İnsanların oluşturduğu vakfı takdir ediyor ve destekliyorum. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer’in “Bilim için, çağdaş Türkiye için, gelecek için, değişim için’ çaktığı çiviyi bilim sever insanların bağış yaparak çekmeye devam edeceklerine inanıyorum. Ben de Sayın Başkan Anoğlu’ne çivi çakacağımı vaat ettim, Paris’in 1987, Helsinki’nin 1987 ve Amsterdam’ın 1997 yıllarında Bilim Merkezlerini faaliyete geçirdiklerini dikkate aldığımızda İstanbul Bilim Merkezi” projesinin zamanında başlatılmış bir atılım olduğunu düşünüyorum, Hizmeti geçenlere, maddi ve manevi destek sayanlara teşekkür ediyorum.

2000’li yıllarda kalkınmış ülkeler arasında yer alabilmemiz bilim ve teknolojiye vereceğimiz öneme bağlıdır. Atatürk’ün 1932’de söylediği “İlim Tercüme ile olmaz, tetkikle olur sözü” ile yazıma son vermeyi istiyorum.

İstanbul, 21,Kasım,2000

(Bu yazı Dr. Ersin Anoğlu’nun açış konuşması ve vaktin basın bülteninden faydalanılarak hazırlanmıştır)

Leave a Comment.