DOĞAL GAZ HATLARI VE ÇORUM

Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri İşveren Sendikası (İNTES)’ın geçen Cuma akşamı “Aylık Geleneksel Toplantısı”na davetli olarak katıldım. Bu yemekli toplantılar ayda bir defa bir Ankara’da bir İstanbul’da yapılmaktadır.

İstanbul’da yapılan bu toplantının konuşmacısı olarak Botaş Genel Müdürü Gökhan Yardım, konuşma konusunda “Boru Hatları” seçilmişti. 1983 yılından itibaren Botaş Doğal Gaz Grubu’nda göreve başlayan ve her kademede çalışarak 1999 yılında Genel Müdürlüğe getirilen Yardım “Boru Hatları” ile ilgili olarak bizleri geniş bir şekilde bilgilendirdi ve konuyu siyasi ve ekonomik bakımdan irdeledi.

Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye’nin tüm önemli merkezlerine doğal gazın ulaştırılacağını ve bugün Rusya’dan satın alınan doğal gaz yanında Cezayir, Nijerya gibi ülkelerden temin edilen sıvılaştırılmış doğal gaz ile ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığını vurguladı. Gelecek yıllarda Türkmen, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye ve Mısır’dan da gaz satın alınacağını açıkladı.

Çorum’un doğal gaz ihtiyacını karşılayacak “Mavi Hat” hakkında da geniş bilgi veren yardım, bu hattın 2001 yılı ortalarında bitirileceğini söylediğinde çok sevindim. Böylece gelecek yıldan itibaren Çorum ve civarı kullandığı bu gaz sayesinde daha temiz olacak ve sanayileşme yeni bir ivme kazanacak diye düşünüyorum.

Konuşmanın sonunda tartışmalara geçildi ve ben de genel Müdüre iki soru sordum. Sorularımı ve cevapları aşağıda sizlerin değerlendirmenize sunuyorum;

Soru 1: Şehirlerdeki kurulacak dağıtım şirketlerinin statüsü ve belediyelerin bu konudaki katılımı ve rolü hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Dağıtım şirketleri anonim şirket halinde kurulacak ve bu şirketlerde belediyeler de dahil tüm kamu kuruluşlarının payı yüzde 30’u geçemeyecektir. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre belediyelerin söz hakkı olmayacaktır. Bu görevi üstlenecek şirketler kurulmuş mahalli şirketler olabileceği gibi istenilen niteliklere sahip diğer şirketler de olabilecektir.

Soru 2: Son günlerde ülkemizi ziyaret eden Rusya Başbakanı ile yapılan görüşmelerle ilgili olarak basında Rusya’ya ihracatımızın 300 milyon dolar ve bu ülkeden ithalatımızın 1,3 milyar dolar olduğu ve aradaki büyük farkın ülkemiz açısından çok önemli sorunlar yarattığı yer aldı. 1983 yılında yapılan anlaşma ile satın alınan gazın ücretinin yüzde 65’inin satılacak mal ile karşılanacağının kararlaştırıldığını hatırlıyorum. Bu farkın sebebini açıklar mısınız?

Cevap: İlk defa 1983 yılında yapılan anlaşma ile belirttiğiniz gibi gaz karşılığının yüzde 65’inin ülkemizden Sovyetler Birliği’ne satılacak mallarla karşılanmaya ve zaman içinde bu oranın yüzde 90’a çıkarılması kararlaştırılmış ve anlaşma imzalanmıştı.

IMF (Beynelmilel Para Fonu) ile ilgili ….kilerimiz sonucu da onların böyle bir maddeye itirazları nedeniyle bu maddeden vaz geçildi. IMF bu alışverişin para karşılığı yapılmasını istemişti. Şimdi yeniden bu maddeyi koymayı istiyoruz. IMF kabul edecek mi bilmiyoruz.

Belirttiğiniz açığın oluşmasında bu maddenin kaldırılmasının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum.

Bu sorularıma aldığım cevapların ışığında, Çorum’da dağıtımı inşallah kurulan mahalli şirketimiz alır. mahalli şirket ile Belediyemiz sayın Gökhan Yardım’ın verdiği bilgiler ışığında olumlu işbirliği yaptıkları takdirde bu işi alabilecekleri görüşündeyim.

Diğer taraftan içinde görev aldığım Ulusu Hükümeti zamanında Rusya ile yapılan anlaşmanın ilgili hükümlerinin ne kakar ülke lehine olduğunu sayın Yardım’ın sözleri ortaya koymaktadır.

İstanbul, 31 Ekim 2000  

Leave a Comment.