İSTANBUL’DA ÇEVRE FOTOĞRAF YARIŞMASI TOPLANTISI

Dün akşam İstanbul’da Çorum Valimiz Atıl Üzelgün ve değerli eşi Zeren Üzelgün’ün misafiri olarak Sarıyer’deki Vilayetler Evi’nde biraraya geldik.

Bu davetin nedeni, Çorum Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından düzenlenmesi düşünülen Uluslararası Fotoğraf Yarışması için konu ile ilgili davetlilerin görüşlerinin alınması ve kendilerinin desteğini sağlamaktı.

2001 yılında ilki düzenlenecek olan bu yarışmayı geleneksel hale getirmeye ve her yıl “Çevre” ana başlığı altında ayrı bir başlık belirlenmesine karar verilerek bu sene yapılacak I. Uluslararası Çevre Fotoğraf Yarışması için “Çevre ve İnsan” alt başlığı ile daha sınırlı bir konu seçildiği bizlere gönderilen yazıda belirtilmiştir. Çorum’dan gelen Valimiz, yanında Vali Yardımcısı Ahmet Soley ve eşi ile hemşehrimiz amatör fotoğraf sanatçısı Dr. S. Ateş Velidedeoğlu ile davetli olarak;

-Prof. Dr. Mehmet Bayhan, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı,

-Nadir Ede, Fotoğraf Dergisi Yayıncısı,

-İzzet Keribar, tanınmış fotoğraf sanatçısı,

-Halil İbrahim Tutak, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,

-Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL-Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı,

-Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, ÇEKVA-Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yüksek Danışmanlar Konseyi Başkanı,

-Haydar Ali Öztaş, ÇEKVA-Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yüksek Danışmanlar Konseyi Üyesi

katıldılar.

Sayın Ahmet Soley ve Dr. Ateş Velidedeoğlu tarafından yapılan sunuş konuşmalarından sonra başta Valimiz olmak üzere tüm katılanlar görüş ve önerilerini dile getirdiler. Yapılan değerlendirmelerden dikkatimi çeken hususları aşağıda değerlendirmenize sunuyorum;

*Türkiye ile ilgili imajda Çorum’un aydınlık geleceği mesajı verilmeli. Çorum’un bu yarışma ile dünyaya bir boyut göndermesi sağlanmalıdır.

*Küreselleşmede, Çorum’la dünya arasında bağlantı kurulmalı.

*Herkes elindeki Çevre-İnsan fotoğrafını gönderebilir. Halbuki bu yöredeki özellikleri ihtiva eden fotoğraflar olmalıdır.

*Çevreyi iyi tarif etmeliyiz. Çorum’u tanımak gaye ise bu açık bir şekilde ortaya konmalıdır.

*Ana gaye beynelmilel katılımı sağlamaktır. Amacımız yalnız Çorum’daki çevre değil, tüm dünyadaki çevredir. Çorum Özel Ödülü koymayı düşünüyoruz.

*Uluslararası yarışma 2 yılda bir yapılmalı. Bir yıl ulusal, bir yıl uluslararası olmalı.

*”Çevre ve İnsan” geniş bir konu sınırları tartışılmalı. Ama buna yerel bir çerçeve çizilebilir. Çorum’a ilgi çekecek konu belirlenmeli.

*Yarışma sürekli olursa başarı sağlanır ve gelişme olur.

*Çorum’un endüstrideki gelişmelerini duyup memnun oluyorduk. Şimdi de sanat konusundaki bu girişim bizi etkiliyor.

Sayın Valimiz tarafından yapılan kapanış değerlendirmesinde Hitit Festivaline kalan zamanın kısalığı dikkate alınarak bu sene ulusal olarak, “Siyah Beyaz”, “Renkli Baskı” ve “Saydam” dallarında yapılmasına karar verildi.

Çorum’un, ülkemizde ve dünyada bu sanat yarışması ile tanınmasına büyük katkı sağlanacağı inancı ile böyle bir atılımı yapan sayın Valimiz Atıl Üzelgün’e ve arkadaşlarına teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.

İstanbul, 21 Ocak 2001