KUŞATILAN ÜLKE

Her gün ortaya konulan yeni bir olay, birilerinin ülkemizi nefes alamaz hale getirmeyi ve dizleri üzerine çökertmeyi istedikleri hissini yaratıyor. Satranç oyununda olduğu gibi sonuca varmak için yurt dışında ve yurt içinde yeni hamlelerin arkası kesilmiyor. Bu hamleler ile ülkemiz kuşatılmak isteniyor.

Dün Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’a ve arkadaşlarına yapılan iğrenç saldırı da bu hamleler manzumesinin bir parçası olsa gerek.

Emniyet Müdürü Okkan’a ve genç polis şehitlerimize tanrıdan rahmet, ailelerine, emniyet camiasına ve ulusumuza başsağlığı dilerken, ülkemizin bekası için bu güne kadar canlarını verenler de dahil tüm şehitlerimizin huzurunda saygı ile eğiliyorum.

*    *    *

Abdullah Öcalan’ın yakalanması ve yapılan mücadele sonucunda ülkemiz terörden kurtuldu ve alınacak ekonomik önlemlerle tam yaralar sarılacak derken ortaya konulan bu yeni terör eylemi üzerinde hassasiyetle durmak gerekir.

Fransa’da kabul edilen Ermenilerle ilgili yasa ülkemiz üzerinde uygulanmak istenen ve ülkemizi karıştırmak, istikrarsız kılmak ve parçalamak isteyen planın bir parçasıdır. 4T diye kısaltılan bu Ermeni planı

TERÖR

TANINMA

TAZMİNAT

TOPRAK

kademelerinden oluşan bu plan sinsi bir şekilde uygulanmaktadır. Bu plan başta Yunanistan olmak üzere birçok batılı ülke tarafından desteklenmektedir.

Geçmişte sağ-sol, dün kürt-türk ve bugün de islamcı-laik, alevi-sünni diyerek bu planı gerçekleştirmeye çalıştılar ve çalışıyorlar.

Yurt dışında ise ülkemizin coğrafyasından ve tarihinden kaynaklanan konumunu kullanarak

TÜRK-YUNAN

TÜRK-ERMENİ

sorunları yaratıldı. 34 çok değerli hariciyecimiz Ermenilerce katledildi. Ayrıca ülkemizi bölmek isteyen komşularımız yüce islam dinini kullanarak din adına terör yarattılar ve sayısız müslümanın öldürülmesine vesile oldular.

*    *    *

Türkiye böyle önemli sorunlar yaşarken Ankara’nın içinde bulunduğu durum bir vatandaş olarak beni çok üzüyor.

Ülke iradesini üstlenenler sanki yapılacak başka bir işleri yokmuş gibi birbirlerine düşmüş vaziyetteler. Hükümet ile ordu arasında ve son günlerde ise Adalet arasında yaşananlar halkımızı çok rahatsız etmektedir.

Ankara’daki bu hava ülkemiz üzerinde planları olan çevreleri sevindirmekte ve onlara Türkiye’nin zayıf olduğu hissini verdiği gibi onların yeni girşimlerine de vesile olmaktadır. Yunanistan’ın en saygın gazetelerinden “Katimerini” “Sıranın Yunan soykırımının tanınmasına geldiğini” ileri sürebilmektedir. Ne günleryaşıyoruz!

*    *    *

Ülke yetkililerine düşen görev, her zaman söyledikleri gibi bu defa da “şehitlerin kanı yerde kalmayacaktır” diyorlarsa, bir an önce biraraya gelsinler ve ülkemizle ilgili tüm bu olumsuzlukları bertaraf etsinler ve hepimizi yapacakları hamlelerle kuşatılmışlıktan kurtarsınlar.

İstanbul