İSTİHDAM VE GÖÇ

Bir önceki yazımda verilen teşviklerle 2001 yılı içinde 130 bin kişi için istihdam yaratılacağını ve bir kişiye istihdam yaratmanın 54 bin dolarlık bir yatırımla gerçekleşebileceğinin üzerinde durmuştum.

130 bin kişilik istihdamın bölgelere gire yüzde olarak dağılımı şöyle:

Marmara         35,5

Ege bölgesi      19,4

İç Anadolu      14,5

Akdeniz            9,9

Karadeniz        8,9

Güneydoğu       6,7

Doğu Anadolu  4,4

Oransal paylarına göre milyonlarca kişinin işsiz olduğu Güney Doğu’dan ancak 5720 kişilik yeni iş olanağı yaratılmış olacak. Buna karşılık Marmara Bölgesinde 46 bin kişilik iş imkanı yaratılacak.

Bilindiği gibi bir yöredeki nüfus artışı ile oradaki iş imkanlarının göç üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Bugün Türkiye de nüfus artışı yüzde 1,4 civarındadır. Elimde kesin veriler bulunmamasına rağmen Güney Doğu’da nüfus artışı yüzde 4-5 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Basında yer alan haberlere göre yörede 5 ile 10 çocuk sahibi ailelerin sayısı çok olduğu gibi,  çok evlilik neticesinde 52 çocuklu ailelere de rastlanmaktadır.

Güney Doğu’da hızla artan nüfus yaratılan iş imkanlarının az oluşu nedeniyle başta Marmara bölgesi ve İstanbul olmak üzere gelişmiş yörelere göç etmektedir.

Bu göç olgusu ise önemli problemleri ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunlar arasında sosyal ekonomik çevre sorunlarını vurgulamak gerekir. İstanbul’un varoşlarına gidilğinde durum açık bir şekilde görülmektedir. Bu varoşlarda yaşayan koşulları bilhassa ikinci kuşakları ümitsizliğe,  isyankarlağa ve kanunlara uymamaya yönlendirmektedir.

Bu sorunların çözümü için ülkenin her tarafına ve bilhassa Güney Doğu’ya yatırımlar artırılmalıdır. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz ekonomik durumun imkansız hale getirdiğini de belirtmek gerekir. Yatırımların ülkemizin kalkınmış yörelerinden kalkınmamış yörelerine yönlendirilmesi gerekir. Böylece göç olgusu ve yarattığı sorunlarda azalır.

Göç olgusunun kontrol altına alınabilmesi için nüfus artışının da dizginlenmesi gerekir.

İstanbul