ÜLKEMİZ İNSANLARININ GÖRÜŞLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Ali Çarkoğlu ve Prof. Kemal Kirişçi’nin Avrupa Birliği ve dış politika konusunda yaptığı bir araştırmada ülkemiz insanlarının din, etnisite, yurttaşlık, vatanseverlik, dil ve politik görüşleri gibi hususlarda “röntgeni” çekilmiştir.

Bu çalışmalarda tesbit edilen hususlardan önemlilerini aşağıda değerlendirmenize sunuyorum;

* “Vatanseverlik” verisi yüksek olan yüzde 66,

orta olanlar yüzde 24,

düşük olanlar yüzde 9

* “Kimlik” algılamasında öne çıkan kavramlar:

Türk yüzde 27

Müslüman yüzde 31

T.C. vatandaşı yüzde 35

diğer yüzde 8

* “Siyasi eğilimler”

Solcular yüzde 24

Ortadakiler yüzde 43

Sağcılar yüzde 34

* “Dindarlık”

kendi tanımına            din sosyolojisi ve din psikolojisi bakımından

göre ne ölçüde            bir takım sorular karşısında takındığı tutumla

dindar olduğu  ra göre onun ne ölçüde dindar olduğu

yüksek yüzde 49                                yüzde 22

orta yüzde 40                         yüzde 45

düşük yüzde 11                                  yüzde 33

* “AB üyeliği için ne yapılmalı”

– din ve vicdan özgürlüğü için

gerekli koşulların oluşturulması                     yüzde 8,3

– düşünce ve ifade özgürlüğü

için gerekli koşulların oluşturulması               yüzde 8,2

– Kıbrıs sorununun çözülmesi                        yüzde 8,1

– Yunanistan’la sorunların çözülmesi             yüzde 8,0

– Ordunun siyasi rolünün azaltılması              yüzde 6,3

– Anadilde TV yayının serbest bırakılması     yüzde 6,1

– idamın kaldırılması                                      yüzde 5,8

* “AB üyeliğini isteyenler”

Saadet Partisi tabanı                yüzde 59

AKP tabanı                             yüzde 64

MHP tabanı                            yüzde 70

HADEP tabanı                        yüzde 78

ANAP tabanı

CHP tabanı                             yüzde 80’in üstü

DSP tabanı

Bu önemli çalışmayı incelediğimiz toplumumuzun 21. asrın başlarına büyük değişimler içinde girdiği görülmektedir.

Sağdan sola gittikçe, dindarlık düzeyi azaldıkça, kimlik konusunda “Vatandaşlık” kavramı ağır bastıkça, eğitim ve gelir düzeyi yükseldikçe AB üyeliğinin istiyenlerin oranı yüzde 86’ya kadar yükselmekte oluşu, ülkemiz insanlarının içine kapanmayı değil dışa açılmayı istediğinin bir göstergesidir.

Bu çalışmayı gelecek yazımda değerlendirmeye devam edeceğim.

İstanbul

Taha Akyol, Türkiye’nin röntgeni, Milliyet 12.Nisan.2002