YABANCI SERMAYE-ÇOPİKAS-ARÇELİK

Yabancı sermaye ile ilgili önemli gördüğüm bazı önemli hususuları sizlere bu konudaki son yazımla anlatmak istiyorum;

Yabancı sermaye hareketleri dünyadaki küreselleşme ile birlikte daha da artmıştır. Toplam yabancı sermaye hareketi yıllık 1 trilyon doların üzerinde olup, bunun yüzde 80’i kalkınmış ülkelere gitmektedir. Kalkınmakta olan ve geri kalmış ülkelere giden yüzde 20 civarındadır. Türkiye’ye gelen yabancı sermaye  yılda ortalama 1 milyon doları bulmamaktadır. Bu yıl nisan sonu itibariyle fiili giriş ise 75 milyon dolarda kalmıştır.

Amerikan firmaları da Avrupa’da yatırım yapmaktadır. Japonya’ya giren yabancı sermaye çok kısıtlı iken Japon yatırımları hem Avrupa’da hem de Amerika’da yoğunlaşmaktadır.

Türkiye gibi bazı ülkeler yurt dışına çıkan sermayeyi yanlış bir şekilde ülkeden kaçış olarak yorumlarken bazı ülkelerde bu bir başarı olarak görülmekte ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir gösterge kabul edilir. 2000 yılında Türkiye’ye giren yabancı sermaye 0,9 milyon dolar, Türkiye’den çıkan yabancı sermaye 0,7 milyon dolar olmuş iken aynı yıl İspanya’ya 55 milyon dolar yabancı sermaye girmiş, 60 milyon yabancı sermaye çıkmıştır.

Son on yılda Avrupa Birliğine üye olan İspanya gelişmiş, kişi başına milli geliri 5 bin doların altında iken bugün 15 bin doların üzerine çıkmıştır. AB’ye girerek serbest piyasa ekonomisine, yabancı sermayeye kapılarını açan İspanya ihracatını 120 milyar dolara yüksetmiştir. Yılda yüzde 3’lük büyümeye paralel olarak, yüzde 3’lük enflasyonla ekonomik yaşamını sürdürmektedir. 40 milyona ulaşan nüfusu olan ispanya yılda 50 milyona yakın turisti de ülkesine çekebilmektedir.

İstanbul Sanayi Odası’nın (150)”Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşu” arasına giren şirketlerin yüzde 27’sinin yabancı ortaklığı bulunurken bu sayının geçen yıla göre arttığı görülmektedir. Çorum’da kurulu bulunan ve şehrimiz ekonomisine geniş katkıları olan Çopikas Kağıt’ısn da yer aldığı 136 yabancı sermaye ortaklığının ülkemiz ekonomisine büyük katkıları olmakta ve yeni iş imkanları yaratmaktadır.

Bir zamanlar yapımına karşı çıkılan Fort Otosan’ın Kocaeli Fabrikası’nda üretilen Transit Connect modeli araçların bin adedinin ihracatı bu ay törenle gerçekleştirildi. Bu yıl 35 bin araç ihraç etmeyi planlayan Fort Otosan, önümüzdeki yıl ihracatını yüzde 167 artırarak 100 bin araca yükseltmeyi, 1,2 milyar dolarlık gelir sağlamayı hedeflemektedir.

Yabancı sermaye hareketleri hep ülkemize doğru olmamakta son yıllarda artan bir şekilde Türkiye’den yurt dışına da olmaktadır. Çorum’dan Gürcistan’a, Romanya’ya ve diğer ülkelere yapılan yatırımlar örnek olarak verilebilir. 500 Büyük Kuruluş arasında yer alan Arçelik’in yabancı sermaye ortaklıkları önemli bir diğer örnek olarak verilebilir;

Nisan ayında Almanya’daki Blomberg fabrikasını ve markasını, mayısta Avusturalya’daki Elektra Bregenz şirketi ile birlikte Elektra ve Tirolia markalarını satın alan Arçelik, bu ay da İngiliz fırın markası Leisure’in fikri ve sınai haklarını satın alarak Avrupa’daki marka sayısını dörde çıkardı. Arçelik 2001 yılında İngiltere’deki toplam satışlarını 2002’de yüzde 30’luk artışla 800 bin adedede çıkarmayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin kalkınabilmesi için yabancı sermayenin girişinin artırılması gerekmektedir. Beraberinde “know-how”unu da birlikte getirecek yabancı sermaye Türkiye’nin rekabet gücünü de artıracaktır.

Yabancı sermayeyi öcü olarak görme devri küreselleşme ile birlikte geride kalmıştır.

Antalya

Not:Yurdun birçok yerinde ve Çorum’da meydana gelen “sel felaketi”nde zarar görenlere geçmiş olsun derken kayıplara Tanrıdan rahmet diliyorum.