MUĞLA VE ÜNİVERSİTE

Muğla Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Ruhi Fığlalı ile 1984-1986 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ikimiz de Rektör Yardımcısı olarak birlikte çalışmış ve arkadaş olmuştuk. Aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini de yürüten Saygın Fığlalı’nın aydın bir din adamı olarak da üniversitede ve toplumda etkinlik ve saygınlık kazanmşı olduğunu vurgulamak isterim.

O yıllarda Muğla’da Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı bir İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu vardı. Muğla Üniversitesinin kurulduğu 1992 yılında 1 bölümle 3 programda 1128 öğrencisi bulunuyordu.

O günlerdeki durumu Çorumunkinden çok farklı olmamasına rağmen Muğla Üniversitesi kurulurken neden bizim üniversitemiz kurulamadı? Bunun sorumlusu kim?

Bugün 4 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulunda toplam öğrenci sayısınnı 14 bine ulaşmış bulunmaktadır. 575 öğretim elemanının (Prof. Doç. Y.Doç. öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi) ve 515 idari personelinin çalıştığı bu kuruluş yörenin önemli bir istihdam kaynağıdır.

Üniversitenin kuruluduğu yıldan itibaren yaşadığı fiziki mekan sıkıntısı Rektör Fığlalı’nın gayret ve girişimi ile yakın ilgisi sağlanan hayırsever iş adamı Sıtkı Koçman’ın 1999 yılında başlattığı ve artarak devam eden bağışlarıyla yaptırılan binalar ve tesislerle tamamen aşılmıştır.

Maden Yüksek Mühendisi olan ve madencilik yapan Sıtkı Koçman, İngilizlerle ortak olarak İzmir’de BMC sanayi tesislerini de kurmuştur. Hayat hikayesi incelendiğinde Muğla ile yakınlığının yalnız Köyceğiz Krom Şirketi nedeniyle olduğu görülmektedir. Tavukculuk, yem sanayi, ilaç sanayi gibi alanlarda da faaliyeti olan Koçman otomotiv sanayinde faaliyet gösteren Akkordan – Save Tekersan şirketlerinin de kurucularındandır. Kaybettiği oğlu Ali Koçman uzun yılar TÜSİAD Başkanlığı yapmıştır.

Sıtkı Koçman’ın 14 ay içinde 14 trilyon TL harcayarak Muğla Üniversitesine 2000 yılı Eylül ayına kadar kazandırdığı tesislerden önemlileri şunlardır:

– Fethiye Ali Sıtkı – Mefaret Koçman Meslek Yüksekokulu (3460 m2)

– Ule Ali Koçman Meslek Yüksekokulu (3150 m2)

– Muğla 500 Kişilik Mefaret Koçman Kız Öğrenci Yurdu (8150 m2)

– Muğla Yabancı Diller Hazırlık Okulu (4250 m2)

– Muğla Teknik Eğitim Fakültesi ve Atölyesi (5250+2000 m2)

– Muğla Fen-Edebiyat Fakültesi üç blokunun ikmal inşaatı

– Muğla Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı (8088 m2)

– Muğla Ali Koçman Kültür ve Sanat Sitesi (3435 m2)

– Muğla Mefaret Koçman Sağlık Merkezi (1836 m2)

– Muğla Sıtkı Koçman Spor Tesisleri

– Fethiye Sağlık Yüksek Okulu

– Milas Sıtkı Koçman MeslekYüksekokulu

1912 doğumlu Sıtkı Koçman’ın Muğla Üniversitesi’ne katkıları Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Vakfı aracılığı ile artan bir şekilde devam etmektedir. Kendisine Muğla Üniversitesi tarafından 2000 yılında Fahri Doktor ünvanı verilmiştir. Aynı yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirilmiştir.

Muğlalı emekli bir öğretmen hanımın yaptırdığı 64 kişilik kız öğrenci yurdu, mahallen sağlanmış önemli bir hayır ve yatırım abidesidir.

Böyle hayırseverler karşısında saygı ile eğilmek gerekir. Çorumlu hayırseverlerin yüksek öğretim için yaptıkları katkıyı inceleyeceğim ve mukayese edebilmeniz için başka bir yazımla değerlendirmenize sunacağım. Ayrıca Çorumlu olmayan hayırseverlerin ilgisini çekmeliyiz. Türkiye’de bir tane mi Sıtkı Koçman var. Yahut onun gibi varlıklı insan yok mu?

Şimdi sizinle Muğla’da üniversite kurulmuş olmasının yöreye ekonomik katkısını hesaplamayı istiyorum. Bir öğrenci ayda 100 milyon TL harcadığı ve en az 10 ay yörede kalırsa 14000 öğrenci yılda 14 trilyon TL bırakmaktadır. Üniversitenin 18 trilyon TL’lik bir bütçesi de dikkate alındığında yıllık 32 trilyon TL’lik birmiktar Muğla ekonomisine girmektedir.

1992’de Çorum’u bu imkandan mahrum kılanlar bu ekonomikboyutu göremediler mi?

Çorum’da üniversite kurulmasında ana geçikmenin önemli sebeplerinden birisi de başlangıçta bağlı olduğu 19 Mayıs Üniversitesi’nin kendi bünyelerindeki iç çekişmeler nedeniyle Çorum Mühendislik Fakültesini eğitime açmamalarıdır.

Daha sonra bağlandığı Gazi Üniversitesi de ilk yıllarda Çorum’a gereken ilgiyi göstermemiş, ancak son yıllarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’ni eğitime açarak Çorum Hitit Üniversitesinin kurulabilmesi için önemli adımlar atmıştır. İnşallah üniversitemizin açılması için gereken girişimleri yaparak bizleri daha da sevimdirirler.

Muğla Üniversitesini Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biriyapmak için uğraşan, örnek bir bilim adamı ve örnek bir rektör olan arkadaşım Prof. Dr. Ruhi Fığlalı’yı bu üstün başarısından dolayı kutluyorum ve ülkem adına kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Muğla