KEMAL DERVİŞ’E SORULAR

NTV’den de yayınlanan Taksim Toplantısında Sayın Derviş’e çeşitli konularda sorular yöneltildi. Bu sorulardan bazılarını ve verdiği cevapları aşağıda sizlerin değerlendirmenize sunmayı istiyorum.

*  *  *

Soru: 90’lı yılları Türkiye’de kayıp yıllar olarak belirttiniz. 90’lı yıllar, son 10 yıl solun iktidarda etkin olduğu yıllar. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?

Cevap: Uyumsuz koalisyonlar bunun nedenidir. Aynı görüşü paylaşan partiler koalisyon kursunlar. Seçmen ve vatandaş bu seçimde bundan ders alarak oy versin, oylar toparlansın. Merkez solda CHP bu dağınıklığı toparlayacaktır. Bu ihtimal yüksektir. İki parti DP – CHP veya AP-CHP şeklindeki dönemler daha sağlıklıdır. Bunun yeniden sağlanmasını istiyoruz.

*  *  *

Soru: Tarafınızdan uygulanan proje IMF tarafından hazırlanmış ve uygulattırılmıştır denmektedir. Bu konuya açıklık getirir misiniz?

Cevap: Uygulanan proje IMF projesi değil Türkiye projesidir. Bu projeyi devam ettirmek zorundayız. İnşallah 3-4 yıl sonra belki IMF ile ilişkiyi kesmeyi düşünebiliriz. 2,3 sene ImF desteğine ihtiyaç var.

*  *  *

Soru: Küreselleşmeye bakışınızı açıklar mısınız?

Cevap: Küreselleşme adil gelişmiyor. Dağılım adil değil. Sanayi üretiminin %35’ini uluslararası şirketler sağlıyor. Gelişmelerin ulus devletler yoluyla kontrolü mümkün değil. Dünya çapında bir kamu politikası gerekiyor.

Afrika’da 35 milyon AIDS’li var, ama bunlara küresel sistem ulaşmıyor. Sorunları düşünmüyor.

*  *  *

Soru: Ülkenin uçurumun kenarına gelmesinin nedenlerini açıklar mısınız?

Cevap: Son 10 yıldır aşırı borçlanma, yolsuzluk ve bilinen nedenler ülkeyi uçuruma getirdi. Kısa sürede durumun düzelmesi kolay değil. Kamu finansmanını düzeltmeden hedeflere ulaşamayız. Bunun için faizlerin inmesi ve enflasyonun düşmesi şarttır.

*  *  *

Aşağıda benim tarafımdan sorulanları veriyorum:

Soru: Uzun zamandan beri Toplu Konut Kanunu uygulanmıyor ve ödemeler yapılmıyor. İktidar olduğunuzda bu konuda neler yapacaksınız?

Cevap: Enflasyonu halletmeden Toplu Konut politikası çözülemez. Bu enflasyon ortamında bankaların toplu konut uygulamalarına kaynak ayırması mümkün değildir. Enflasyon tekli rakamlara indiğinde vatandaş kira öder gibi konut sahibi olabilecektir.

Soru: Ülkemize yeterli seviyede yabancı sermaye gelmemektedir. İrlanda’ya kişi başına giren 4000 dolar iken bu oran Türkiye’de 15 dolardır. Bu konuda neler yapacaksınız?

Cevap: Enflasyon ortamında ve belirsizliklerin etkin olduğu bir ortamda yeterli yabancı sermaye gelmemektedir. Bu konuda hızlı kararlar alınabilmelidir. Bu nedenle de yetkili Bakanlıklar azaltılmalı ve bir imza ile herşey halledilmelidir.

İstanbul