SEÇİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

3 Kasım seçimlerinin neticelerinin kesinleştiği şu anda herşeyden önce milletimizin kararının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek  seçimden başarı ile çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi’ni tebrik ediyorum. Seçimin mağlupları arasında yer alan DYP, MHP, ANAP ve DSP’ye başarısızlıklarının nedenini iyice düşünmelerini ve partilerinin gelecekleri açısından doğru kararları vermelerini tavsiye ediyorum.

Öncelikle şehrimizden milletvekili seçilen Agah Kafkas, Murat Yıldırım, Ali Yüksel Kavuştu, Muzaffer Külcü ve Feridun Ayvazoğlu’nu kutluyor ve çok başarılı olmalarını diliyorum. Kendilerinin ülkemize ve Çorum’a yararlı olmalarını istiyorum. Kendilerinin seçim propaganda döneminde ve benimde ÇOSİAD panelinde ortaya koyduğumuz Çorum ile ilgili konuların takipcileri olmalarını bekliyorum.

Seçimlerde bu neticenin alınmasında ve nerde ise son Meclis’in 500 üyesinin değişmesinde etkili olan hususların başında ülkemiz içine düştüğü ekonomik sıkıntı ve bilhassa işsizlik ana neden olmuştur. 15 milyona yakın insanın herhangibir şekilde valiliklerce dağıtılan sosyal yardım fonlarından faydalanması, işsiz sayısının resmen 2 milyon civarında ifade edilmesine rağmen en az 5-6 milyon olması, rüşvet, yolsuzluk ve hortumculuk olayları halkın meclisde bulunan partilere olan güvenini yitirmesine neden olmuştur. Böyle ekonomik sıkıntıların ve işsizliğin var olduğu bir ortamda sorumluların cezalandırılması beklenen bir olaydır.

1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde rektör yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler dekan vekili olarak çalıştığım dönemde Hamburg Üniversitesi’nden konferans vermek üzere gelen bir profesöre öğrencilerden biri tarafından sorulan soruyu ve verilen cevabı halen hatırlarım. Sizlere bunları aktarmayı istiyorum;

Soru: Almanya’da ve Türkiye’de liberal ekonomi uygulanmasına rağmen ülkemiz kalkınamıyor, sıkıntıdan kurtulamıyor. Bu nedenini açıklar mısınız?

Cevap: Evet, her iki ülkede de liberal ekonomi uygulanmaktadır. Almanya da uygulanan sosyal boyutlu liberal ekonomi iken Türkiye’de uygulanan vahşi boyutlu liberal ekonomidir. Sorunlarınızın altında yatan ana neden budur.

Evet, uygulanan vahşi liberal ekonomi Türkiye’yi bugünlere getirmiştir.

Seçimlerde Ak Parti’ye yönelinmesinin altında yatan ana nedenlerden birisi, bu partinin fakirin, işsizin ve açların halinden anladığı ve Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde bunun örneklerini sergilediği gerçeği yatmaktadır. Bu durumda olan insanların büyük bir çoğunluğu sosyal demokrat CHP’ye değil, ortanın oldukça sağında olan AK Parti’ye yönelmişlerdir. Bunun nedenini CHP ve bu partiye oy veren ve ekonomik durumları oldukça iyi olan seçmenler düşünmelidirler.

Bu seçimin ana parolalarından biri “aş ve iş” olmuştur.

İstanbul