SEÇİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ll)

Seçimlerde ortaya çıkan netice, geçmiş hükümetlerin Anadolu’yu dikkate almamasından kaynaklanmıştır. Kayba uğrayan partilerin liderlerinin ve idarecilerinin büyük bir çoğunluğunun Türkiye’yi İstanbul’da boğazın kenarında yaşayan mutlu azınlık olarak algılamaları ve onlara benzer bir yaşam ve genellikle onların istediği bir politika sürdürmeleri kendilerinden çok farklı bir çizgi izleyen AKP’nin iktidara gelmesine neden olmuştur.

Anadolu’da ve büyük şehirlerin varoluşlarında yaşayan insanların problemlerini anlamayan onların sorunlarına çözüm getirmeyen partiler, bu seçimde cezalandırılmış ve meclis dışında bırakılmıştır.

Renkli basında ve televizyonda hergün yeralan haberler ve televole yayınları Türk milletinin büyük bir çoğunluğunun tepkisini çekmiş ve gençliğin dejenerasyonuna (bozulmasına) yol açtığı için büyük bir üzüntüye sebep olmuştur.

Sayıları iki yüzü bulmayan ve kendilerini manken diye tanımlayan genç kızlarla, servetlerin kaynağı pek belli olmayan miras yedi gençlerin örf ve adetlerle bağdaşmayan miras yedi gençlerin örf ve adetlerle bağdaşmayan yaşantıları ile ilgili haberler halkımızın büyük bir çoğunluğunun tepkisini çekmiştir.

Evlilik müessesi gibi kutsal bir kuruluşu lüzumsuz ve gereksiz gösteren haberler ve değerlendirmeler halkımızca üzüntü ile karşılanmıştır. Bu kişilere ait haberlerde yer alan “seviyeli birliktelik” deneyimi benim gibi büyük bir çoğunluk utanç ifade etmesi gereken bir deyim olarak değerlendirilmiştir.

Parti liderlerinin ve ileri gelenlerinin Allah’ın her kuluna nasip etmediği milletvekili, bakan ve başbakan gibi ünvanlara kavuşmuş olmalarına rağmen, oylarını aldığı halkdan farklı ve onlardan kopuk yaşamaları da tepki nedeni olmuştur. Fakirlerin, işsizlerin ve durumları bozulanların semtlerine uğramayan olitikacıların, devlet imkanları ile palazlanmış ve zenginleşmiş insanların yatlarından inmemeleri ve onlarla pek içiçe yaşamaları da bu seçimin böyle sonuçlanmasında etkili olmuştur.

Seçimlerde AKP’nin başarılı olmasında bu partilerin ileri gelenlerinin yukarıda anlatılan olaylardan uzak kalması ve Anadolu da olduğu gibi aile yaşamına önem vermeleri başarılarının önemli nedenlerinden biri olmuştur.

Bugün başlayan mübarek Ramazanınızı kutlar, seçimlerde elde edilen neticenin ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına vesile olmasını dilerim.

İstanbul

Not: İzmir’deki evlerini Vakfımıza Çorumevi olarak kullanmak üzere tahsis eden değerli işadamı Yılmaz Koç’un rahatsızlığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun derken şifalar diliyorum.