ÇORUM’DA DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ (1)

Çevreci bir öğretim üyesi ve Çorum gönüllüsü olrak 6 Haziran 2003  tarihli Çorum Haber Gazetesi’nde yer alan haberlerden faydalanılarak Çorum’un çevre sorunlarına ışık tutacak analizlerimi “Çorum’da Dünya Çevre Günü” başlığı altında  değerlendirmenize sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Ahmet

Necdet Sezer’in mesajı

Çevre ile ilgili her konuda sorumluluklarımızı yerine getirmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir, güzel ve temiz bir dünya bırakmak için çaba göstermek, hepimizin en başta gelen görevlerindendir.

Valimiz Erhan Tanju’nun

konuşması

İlimizde çevre sorunları incelendiğinde; kış aylarında yaşanan yoğun hava kirliliği, ilimiz merkezinden geçen Derinçay kirliliği, tavuk çiftlikleri ve besi ahırlarından kaynaklanan günde 400 ton tavuk atığın oluşturduğu koku ve sinek problemleri, merkez hariç hiçbir ilçe-belediyemizde atık su arıtma tesislerimiz olmaması nedeniyle kanalizosyon sularının tamamının dere ve çaylara verilmesi, il genelinde  tüm atıkların çöplük denilen yerlere gelişigüzel dökülmesi, 617 köyümüzdekanalizasyon sistemi ve fosseptik çukurunun olmaması, doğal kaynakların tahribi, toprak kirliliği, önemli göç yollarının üzerinde bununan sulak alanların tahribatı , sanayi tesislerinin yer seçiminde yapılan hataları, kentin büyümü hızına paralel olarak artan betonlaşma, gürültü kirliliği, anız yangınları vb. sayılabilir.

Bu sorunlar ilimizin bugünü ve geleceği açısından ekolojik dengesini, tarım potansiyeleni de etkileyerek toplum ve çevre sağlığı açısından büyük tehlikeler oluşturmaktadır.

Belediye Başkan Veliki Mustafa Yağlı’nın konuşması

Mustafa Yağlı, “sanayileşme de belli bir noktaya gelen Çorum’da en önemli sorun Çevre Kirliliği sorunudur” diye yaptığı açıklamada hava kirliliği önlemek için doğalgazın şehrimize ulaşması  ve dağıtımının gerekliliği vurgulayarak ilimizde oluşan 400 ton tavuk gübresi ile birlikte toplam 700 ton katı atık oluştuğunu, bununla ilgili projelerin hazır olduğunu ve kaynak temin edildiği takdirde projelerin gerçekleşeceğini belirtmiştir.

Sayın Yağlı, “Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yurtçapında yapılan araştırmalarda temiz şehircilik ve atıksu arıtma tesisleri konusunda ödüle layık gönülen 14 Belediye’den biri olmanın Çorum ve Çorumlu olarak haklı gururunu yaşıyoruz” diye sevincini ve gururunu ortaya koydu.

Çevre ve Orman İl Müdürü Melahat Özoğlu’nun değerlendirmesi

Çevre Günü etkinliklerinin bu denli kapsamlı ve başarılı geçmesinde büyük gayretleri olduğuna inandığım sayın Özoğlu, Çorum’un önemli çevre sorununu su kirliliği ve Derinçay’ın kirliliğinin çok yüksek boyutlarda olduğunu söyleyerek Derinçay’ın sadece evsel atık sularla değil, sanayi atıksuları ve kentsel kanalizasyon deşarjlarıyla da kirletildiğini vurgulamıştır.

Benim değerlendirmem

ve beklentilerim

Çorum’un en önemli sorunu Derinçay’ın kirlenmesidir. Buraya sularını hiçbir işletme tabi tutmadan akıtanlar, sesleri pek çıkamıyorsa da bu suyu sulamada kullanan tarımcıların “beddua”larından kendilerini kurtaramazlar.

Diğer önemli sorunlar hava kirliliği ve katı atık sorunudur. Doğalgaz’ın şehrimize getirilmesi ve modern katı atık tesislerinin yapımı bu sorunların kısa sürede çözülmesini sağlayacaktır.

Bunları kim çözecek milletvekillemizin girişimleri sonucu Ankara’da sağlayacakları kaynakları valimizin desteği ile Belediyemiz çözecektir.

Hatta Belediyemiz, kendi imkanlarıyla katı atık projesini hemen başlatabilir.

1982’de “aram projesi”ni yaptırdığım arıtma tesisi ancak 20 yıl sonra bitmiştir. Belirtilen projelerin gerçekleşmesi Çorum’dan büyük oy almaş ve dört milletvekili çıkarmış Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin kararlılığına bağlıdır.

Bekleyeceğiz ve göreceğiz!

İstanbul