FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ AÇILMALIDIR

Bugün gelen “Çorum Haber” gezetesinde Gazi Üniversitesi Senatosunun Çorum’da toplandığı ve imkan sağlandığı takdirde Fen-Edebiyat Fakültesi’nin bu sene açılabileceği haberini büyük bir sevinç ve coşku ile öğrendim.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Rıza Ayhan’ın “Çorum Üniversitesi’ni kurmak için çalışıyoruz ancak kuralım demekte tabela asmakla üniversite kurulmaz. Eğitim yuvası olabilmesi için altyapısının mutlaka oluşturulması gerekir” sözleri sevindirici ve düşündürücüdür.

Bir üniversite oluşturulabilmesi için Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kurulmasının şart olduğunu bir defa daha vurguladıktan sonra sayın Rektör’ün “Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kurulması kararını daha önceki senato toplantımızda aldık. YÖK’de ‘Yüksek Öğretim Kurumu) bunu onayladı. Sıra Bakanlar Kurulu’nun kararına kaldı. Ancak Bakanlar Kurulu karar alsa da kolay değil. Özellikle Fen Bölümü için çok büyük yatırım gerekiyor. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin mutlaka ayrı bir binaya taşınması gerek” sözleri görevin Çorumlulara düştüğünün açık bir ifadesidir.

İster kamu görevlisi, ister özel teşebbüs görevlisi olalım hepimizin el ele verip bu Fakültenin açılması ve ekim 2003’de eğitime başlamasını sağlamalıyız.

*    *    *

Çorum Meslek Yüksek Okulu’nun açılışı

1976 yılında Çorum Meslek Yüksek Okulu’nun açılışında büyük emeği geçen bir kimse olarak o zaman tüm Çorumlular’ın nasıl elele verdiğini örnek olarak anlatmayı istiyorum.

Boş duran ve tamir gerektiren bugünkü yeni Müze binamız valilikçe hemen tahsis edildi ve Belediye eksikleri giderme ve tamir işlerini üstlendi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Maden-İş Sendikası ve burada isimlerini hatırlayamadığım kuruluş ve şahıslar önemli maddi destek sağladılar. Okulun tamir ve tefrişi iki-üç ay gibi kısa sürede tamamlandı ve okul eğitime hemen başladı.

Bugün için Fen-Edebiyat Fakültesi’nin açılmasında da bu bir örnek alınabilir.

*    *    *

Valimiz’den beklediklerim

Çorum’da mevcut fakat çok dolu olmayan liselerden ikisi aynı binaya toplanarak bu binanın (Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nun açılışında olduğu gibi) Fen-Edebiyat Fakültesi’ne geçici tahsisi sağlanarak hemen eğitime başlanabilir.

Ayrıca tefrişi için Valiliğin imkanlarından faydalanılabilir.

*    *    *

Belediye Başkanımız’dan beklediklerim

Belirlenecek olukun eğitem hazırlanmasında motor görevini Belediyemiz üstlenerek tamir, onarım ve benzeri tüm eksikleri giderebilir.

*    *    *

Mellitvekillerimizden beklediklerim

Değerli milletvekillerimiz sayın Rektör’ün bu güzel önerisinin gerçekleşmesi için Sayın Başbakan ve bakanlarla temas kurarak yer tahsisi ve para desteği sağlayabilirler.

Herşeyin bir an önce tamamlanmasının sağlanmasından sonra Fakülte’nin açılması için Bakanlar Kurulu kararını çıkartırlar.

*    *    *

Çorumlular’dan beklediklerim

Tüm Çorumlular, odalar ve kuruluşlar Fakülte’nin açılması için ön ayak olmalı ve her konuda destek sağlamalıdır.

*    *    *

Fen-Edebiyat Fakültesi’nin açılmasına “Çorum Hitit Üniversitesi”nin kuruluşunu hızlandıracağını göz önüne alarak hareket etmeliyiz.

Haydi yetkililer, haydi hemşehrilerim!

İstanbul