AVNİ ÇELİK’İN KONFERANSI (2) (KONUT SORUNU)

Geniş ve kapsamlı konferansında sayın Çelik “Türkiye’de Konut İhtiyacı ve Çözüm Yolları” konusuna kısaca temas etti. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bir çok ve İstanbul’da 23 site yapan değerli hemşehrimiz konut sorununun;

– Nüfus artışı

– Kentleşme

– Afetler

yanında

– Sosyal statüsü değişenlerin ev değiştirme isteğinden kaynaklandığını ifade etti.

*     *     *

Konutun en önemli girdisinin arsa olduğunu belirten hemşehrimiz, “eğer, her şeyi tamam arsa üretirse, o zaman konut sorunu çok kolay çözülür” dedi. Bu durumda bina maliyeti yükselmeyeceğini ve vatandaşların kolaylıkla konut alabileceğini rakamlarla açıkladı.

*     *     *

Ülkemizde konut açığının artmasının en önemli diğer bir nedeninin de finansmandan kaynaklandığını belirten sayın Çelik, “yüksek enflasyon nedeniyle bankaların topladıkları paraları, 1-3 ay gibi kısa süreli ticari faaliyetlere verdiklerini, konut finansmanı için en az gerekli olan 5-10 yıl gibi bir süre için verdiklerini” ifade etti ve Almanya’da konut finansmanı sağlayan “Wüstenrot” kuruluşunun 30 yıl süren bir konut finansmanı sağladığını” açıkladı.

*     *     *

Sayın Çelik, “Konut sektörüründe öncü olması için kurulan Emlak Kredi Bankası’nın yaptırdığı konutların müteahhitleri sağladıkları imkanlarla bankalar kurarken, Emlak Kredi Bankası’nın batması ve kapatılmasının konut sorunu bakımından üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olduğunu” vurguladı.

*     *     *

Yaptığı konuşmada ülkelerin kalkınmışlığının iyi yönetime bağlı oluduğunu açıklayan sayın Çelik, ülkemizdeki konut sorununda memleketimizin iyi idare edilmeyişinden kaynaklandığını ortaya koydu.

İstanbul