ÇORUM İL YILLIĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMEM 1

Sayın Valimiz Erhan Tanju’nun Çorum’a tayin edildiği günlerde mutlaka çıkarılmasının gerekli olduğunu ifade ettiği “Çorum İl Yıllığı”nı yaklaşık bir ay önce almış olmama rağmen detaylı bir şekilde değerlendirme imkanını bugünlerde bulabildim.

1967 ve 1973 yılında çıkarılan kapsamlı il yıllıklarından sonra 2003 Çorum İl Yıllığı’nın da geniş bir kapsamda olduğu sahifeleri tek tek çevirerek incelendiğinde görülmektedir.

İlk 35 sahifede Çorum’un tarihi ve bilhassa kentimizin turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayabilecek birbirinden güzel fotoğraflar yardımıyla “Hititler” çok geniş bir şekilde anlatılmaktadır.

Bunu takip eden sahife de “Çorum’a Türklerin Yerleşimi” “Beylikler dönemi” ile “Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi” hakkında çok aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır. Belki de çoğumuzun nereden geldiğini bilmediği yerleşim yeri isimlerini Oğuz boylarının isimlerine dayandığı bu kısımdan görülebilir. Büğdüz, Çepni, Salur ve benzeri isimler örnek olarak verilebilir. Aynı kısımda yer alan “Evliya Çelebi’nin gözüyle 1649 yılında Çorum” satırlarını önemli bir kaynak olarak İlahiyat Fakültesince Çorum’da Ekim ayında tertiplenen sempozyuma vereceğim tebliğimde kullanacağım.

Çorum’la ilgili olarak “Coğrafi Durum”, “Çevre ve Orman”, “Nüfus”, “Sosyal Durum”, “Kültür ve Turizm”, “Gençlik ve Spor”, “Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik”, “Ekonomik Yapı”, “Hizmetler”, “Kamu Yatırımları”, “Basın”, “İlçelerimiz” ve “Şehitlerimiz” başlıkları altında toplanmış toplam 335 sahife olan bu yıllıkda şehrimizle ilgili çok kapsamlı bilgiler bulmak mümkündür.

İlçelerimizin de çok güzel bir şekilde tanıtıldığı bu Yıllığı incelediğinde aşağıda kısa başlıklar halinde vereceğim hususla önemli olduğunu vurgulamayı isterim. Çözüm önerilerimin gerçekleşmesiVali, Belediye Başkanımızın ve bilhassa Ankara’dan yatırımı sağlayacak milletvekillerimizin sorumluluğundadır.

* Yıllık ortalama yağış miktarı ortalama 500 mm’dir. Bu nedenle şehrimize sulama tesisleri yapılmalıdır.

* Hava kirliliği yüksek seviyededir. Doğalgaz’ın gelmesi sonucu kısmen çözecektir. Şehrimizin yeni hazırlanacak “Nazım İmar Planı” hava kirliliği bir parametre olarak dikkate alınmalıdır.

* Yüzeysel sularımızın, Yenihayat Barajı, Çorum Barajı ve bilhassa Derinçay’ın çok kirli olduğu görülmektedir. Bunlara karşı bir an önce önlem alınmalıdır. 200’ün üzerindeki sanayi tesisinden yalnız 83’ünün sularının Arıtma Tesisine gitmesi düşündürücüdür. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bazı tesislerin “Ön arıtma” yapıp yapmadıkları incelenlmelidir.

* Atıklar ve bilhassa tavuk çiftliklerinin atıkları modern tekniğin gerektirdiği şekilde bertaraf edilmemektedir. Turistin gelmesini istediğimiz şehrimizde yaz aylarında koku ve sinek oluşumu önlenememektedir.

* Ağaçlandırma faaliyetlerinde, fidan dikiminde 2003 yılında bir azalma olduğu dikkati çekmektedir. Temennim bu düşüşün 2004 yılında durdurulduğu ve hatta yükselişe geçtiğidir.

* Yıllardan beri tarla sulamaları sonucu kuruma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan ve avcılık nedeniyle “yaban hayatı”nın olumsuz etkilendiği “Gölünyazı sulak alanı”nın, 2003 yılında Valiliğimizce koruma altına alınmış olması belki menfaatlerine dokunulanlarca tenkit edilse dahi 2003 yılının en büyük ve olumlu harekatıdır.

* 1999 yılında Burdur Valisi iken “En Çevreci Vali” ödülünü alan Valimiz Erhan Tanju’yu kutluyor ve “Gölünyazı Sulak Alan” projesi ile yurt içinde ve yurt dışında verilen “Çevre ödüllerine aday gösterilmesini istiyorum. Ayrıcaşehrimizde varsa yeni sulak alan projeleri geliştirmesini kendisinden bekliyorum. Değerlendirmelerime devam edeceğim.

İstanbul