11 EYLÜL VE 12 EYLÜL OLMAMALI !

Genel olarak anlatılan çeşitli komplo teorilerini bir tarafa bırakarak bu iki olayı bende yarattığı etkileri dikkate alarak aşağıda değerlendireceğim.

*     *     *

11 Eylül

Atlas ve Pasifik okyanusları ile hemen hemen tüm dünyadan soyutlanmış olarak yaşayan ve Rusya’nın çökmesiyle tek süper güç haline gelen Amerika böyle bir saldırıyı hiç mi, hiç beklemiyordu.

Yapılan saldırıyla yüzlerce insanın hayatlarını kaybetmesine neden olan terörü kınamamak mümkün değil…

Eğer 11 Eylül’ün tekrar olmaması için başta Amerika olmak üzere tüm ülkeler bu terörün nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Çok sayıda neden ileri sürülse de benim görüşüme göre öncelikle İsrail-Filistin sorunu çözülmeli ve dünyada günde iki doların altında yaşamlarını sürdüren dört milyar dünyalının geliri artırılmalıdır.

Bu sorunlardan, İsrail-Filistin problemine çözüm bulamayan Arap kökenlilerin bir kısmı mübarek dinimizi teröre alet etmekte ve dinler arası sürtüşmeyi teşvik etmektedirler. İsrail’in kurulduğu 1948 yılından beri zor şartlar altında fakir bir hayat yaşayan Arap halkı çaresizliğine başka bir çözüm bulamadığı ve çıkış göremediği için dinine daha fazla sarılarak mücadele yolunu seçmiş veya seçmeye yönlendirilmiştir.

*     *     *

12 Eylül

Ülkemizin kamplara bölündüğü, sağ ve sol çatışmasının teröre döndüğü günleri, bugün yaşları 35’in üzerinde olanların unutmadığını tahmin ediyorum. Ülkemiz bir iç harbin eşiğinden döndü.

Ordumuzun esas görevi ülkemizi dış düşmanlara karşı korumaktır. Siyasilerimiz ülkemizi iyi idare ettikleri taktirde ordumuz huzur içinde vatanın müdafaasını yapacak ve ülkemizin sınırlarını koruyacaktır.

12 Eylül’ün bir defa daha olmasını bende dahil tüm vatandaşlarımız arzu etmemektedir. Bunun olmaması için ülkemiz iyi idare edilmesi, kamplara bölünmemeli, kardeş kavgası olmamalı ve huzur içinde bulunmalıdır.

Bu noktada Yavuz Donat’ın yaptığı röportajda sayın Kenan Evren’in söylediklerini dikkatle okumalıyız.

“Türkiye’de dine dayalı bir devlet kurmaya teşebbüs olmadıkça…

Demokratik sistemi ortadan kaldırmaya yönelik bir yönetim sergilenmedikçe…..

Ülkenin toprak bütünlüğü ve üniter devlet yapısı tehlikeye düşmedikçe…

Türkiye bir kargaşa ortamına ve kardeş kavgasına sürüklenmedikçe…

Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine müdahale etmez.”

Yavuz Donat, Vitrin, Sabah, 8 Ağustos 2004

Üniter: tek devlet