ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI VE PROF. McCARTHY’İN GÖRÜŞLERİ (I)

Yüzyıllardan beri ülkemiz üzerinde oyunlar oynamakta, milletimiz haksız bir şekilde kötülenmekte, ülkemiz insanları içerisine nifak tohumları ekilmeye çalışılmaktadır.

Oysa önyargısız, tamamen objektif olarak Türk tarihi incelendiğinde görülecektir ki, Türk milleti hakimiyeti altında yaşayan azınlıklara daima hoşgörülü davranmış, onların hak ve çıkarlarını güvence altına almıştır. Şayet öyle olmasaydı; asırlar boyunca hükmettiğimiz Balkan ülkelerinin tamamı bugün Müslüman ve kendilerini Türk olarak görürlerdi. 500 yıllık Türk hakimiyetinden sonra hala Balkanlarda kiliselerden çan sesi yükseliyorsa, bu Türk milletinin azınlıklara gösterdiği saygıdan ve onları korumadan ileri gelmektedir.

Son yıllarda bazı güçler aralarında anlaşmışcasına birbiri ardına asılsız Ermeni soykırımı iddialarını gündeme getirilmekte,parlamentolarına taşınmaktadır .

*    *    *

CHP’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen ABD Louisville Üniversitesi öğretim üyesi Prof. McCarthy, TBMM’de “Ermeni Sorununun Gerçeği” konulu bir konferans verdi.

Bu konferans’da  Prof Mc Carthy’nin temas ettiği önemli hususları değerlendirmeniz için aşağıda özetliyorum:

Ruslar’ın Ermeniler’i Osmanlılar’a karşı sürekli kışkırttığını söyleyen McCarthy, Ermeniler’in Rus askerleri için casusluk yaptığını, Ruslar’ın ele geçirdikleri yerlerde Türkler’i sınır dışı ederek Ermeniler’e verdiğini anlatırken, “Ermeniler Türkler’den intikam alıyordu, halbuki Türkler intikam almadı” dedi.

Bütün bu olaylardan sonra 800 yıllık barışçıl dönemin 1877-1878’den itibaren sona erdiğini anlatan McCarthy, I. Cihan  Savaşı sırasında Ruslar ile işbirliğine giden Ermeniler’in ihanetinden korunmak için 1915 yılında uygulanan tehcir için Osmanlı Imparatorluğu’nun kesinlikle haklı sebepleri olduğunu ve Ermenilerin tüm Doğu Anadolu’da isyanlar çıkardıklarını, Erzincan, Karahisar, Sivas, Urfa gibi önemli şehirlerdeki isyanların bunlar arasında yer aldığını ve Van’ın tamamını ele geçirdiklerini açıkladı.

Bazı kaynakların, Osmanlılar’ın Ermeniler’e kin duyduğu iddiasının kabul edilemez olduğunu belirten Mc Carthy, 1. Dünya Şavaşı boyunca, Osmanlı hükümetindeki Ermenilerin, görevlerini sürdürdüklerini ve hatta Osmanlı Imparatorluğu’nun Dısişleri Bakanlığı’nı bir Ermeni olan Gabriel Norodikyan yüruttüğünü ortaya koydu.

Ermeni soykırımı iddialarının “saçmalık” olduğunu belirten McCarthy, iddiaların siyasi amaçlarla yapıldığını, Ermeniler’in hiçbir kanıt bulamadığını, kendilerinin ise Türklerin böyle bir şey yapmak istemediğini ortaya koyan birçok kanıt bulduklarını kaydetti.

Ermeni soykırımı diye bir şeyin olduğuna inanmadığını belirten McCarthy, o dönemde ortada korkunç bir savaş olduğuna, Ermeniler’den daha fazla sayıda

Türk’ün öldürüldüğüne işaret etti.

Mc.Carthy,Amerikan Kongresi’nden Ermeni soykırım kararının ‘kesinlikle geçebileceğini’ belirtti. McCarthy, bunda Irak savaşı ve Müslümanlar’a karşı önyargının rolü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

‘Türkiye’nin ABD’de son zamanlarda çok popüler olduğunu söyleyemem, ama asıl önemli olan Bush’un ne yapacağıdır. Bush da kendisinden önceki başkanlar gibi ‘Bunu kabul etmeyelim’ derse, Kongre büyük ihtimalle kabul etmeyecektir.’

McCarthy, sözde Ermeni soykırımı konusunda Türkiye için ‘asıl tehlikelinin’ AB olduğunu vurguladı. McCarthy, ‘Onlar için iyi bir bahane. Soykırım iddialari sayesinde ‘Bu kadar kötü şeyler yapmış insanları aramıza almayalım’ diyebiliyorlar’ dedi.

*    *    *

Ülkemizde son yıllarda ifade edildiği gibi ‘Tarihe mal olmuş konular parlamenterlerin değil, tarihçilerin görevidir’ görüşüne uyularak tüm arşivler tarihçilere açılmalıdır. Bu işlerin tarihçilere bırakılması gerektiği vurgulanmalıdır.

Önyargılarla, geçmişe olan kinlerle, asılsız söylentilerle bir milleti karalamak, kimseye bir şeyler kazandırmaz. Aksine, tarihe saygısızlık yapılmış olur.

İstanbul