HİNDİSTAN-ÇORUM VE YAZILIM ÜSSÜ

Marmara Grubu’nun aylık toplantısında Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Temsilcisi Hans Jorg Kretschmer yaptığı konuşmada Türkiye’nin en büyük sorunu olarak bölgesel dengesizliği gösterdi.

“Türkiye gibi hiçbir AB üyesi ne de adayı var. Türkiye’de İstanbul gibi büyük kentlerde yaşayanların ortalama geliri Portekiz’e eşit ama Güneydoğu Anadolu’da yaşayanların ki ise Hindistan ayarında.” diyen AB Büyükelçisi’nin sözleri üzerine İstanbul kadar gelişmemiş Çorum ile Hindistan’ı bu yazımda mukayese etmeyi istedim.

*     *     *

Hindistan

15 yıl öncesine kadar az gelişmiş ülkeler arasında yer alan Hindistan, bugün ise ekonominin çeşitli sektörlerini yeniden yapılandırmak için 1991 yılında ileriye dönük ve kapsamlı olarak başlattığı reformlarla 13 yılda büyüme rekorları kırıyor.

Bir milyon nüfusuyla dünyanın en hızlı büyüyen altı ekonomisinden birisine sahip olan Hindistan, Asya’nın bilim ve teknoloji üssü konumuna gelmiştir.

Hindistan 2004’e gelindiğinde teknoloöi ve bilişimde (Bilgisayar kullanımı), özellikle de program yazılımında dünyanın lideri oldu. Bugün Hindistan bilgi teknolojisi kullanımı alanında dünyanın en önde gelen ülkesi olup diğer ülkelere hizmet vermekte ve bu kanalla 20 milyar dolar civarında gelir elde etmektedir.

Karnata ve Andra Pradeş eyaletleri dünyanın teknoloöi ve yazılım üstleri haline geldi. Bu merkezlerde “buluş” üretiliyor ve yazılım hizmetleri veriliyor. Bilişimin içinde yer aldığı hizmet sektörü belirgin bir şekilde büyük bir hızla gelişiyor. Bu sektör Hindistan Gayri Safi Milli Hasılasının neredeyse yarısını oluşturmaktadır.

Her ne kadar AB Büyükelçisi Kretschmer, Hindistan’ı fakir bir ülke olarak değerlendirsede, bilişim ve teknoloji konusunda sadece Asya’nın değil, dünyanın devi olmaya aday…

*     *     *

Çorum

Bölgesel dengesizlik bakımından Çorum, Güneydoğu Anadolu şehirleri kadar geri kalmışsa da İstanbul gibi kalkınmış da değildir.Eşdeğer Çorum bu az gelişmişlik durumundan kurtulmayı istiyorsa, Hindistan’da olduğu gibi Bilişim konusuna büyük önem vermelidir.

Yazılım üretmek ve ihraç etmek isteyen KOBİ’ler ile genç girişimciler için Çorum’da bir yazılım üssü kurulmalıdır.

Eskişehir’de bir yazılım üssü açılmasına katkıda bulunan Türkiye Bilişim Derneği ile işbirliği yapılmalıdır.

Birkaç gün önce hibe edilen yeni donanımla başlatılan ÇEKVA bilgisayar kursunun açılışında da ifade ettiğim gibi, Çorum’un bilişim sektöründe yerini alabilmesi için şimdiden ileriye dönük kapsamlı projeler başlatılmalıdır.

Bu projelerden en önemli birisi Mühendislik Fakültesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün açılmasıdır. Ayrıca AB Dünya Bakışı’na proje de sunulabilir.

ÇEKVA mevcut donanımı ve imkanları ile bu grişimlere ev sahipliği de yapabilir.

İstanbul