1 metrekareye 6000 Mermi !!!…

Bir arkadaşım bana aşağıdaki çok etkileyici maili gönderdi. Mailin sonunda yer alan ‘’Bileniniz var mıydı ?’’ sorusunu, ben üzülerek bilmiyordum diyerek cevaplandırdım.

Lütfen bu maili siz de okuyun! Cevabınız ne olacak?

*    *    *

Türkiye’ye Japonya’dan bir eğitim heyeti gelir.

Temas ve incelemeler yapacak, neticeyi yetkililere aktaracaklar.

Gerektiği kadar da ikili işbirliği gerçekleştirecek.

İşler buraya kadar çok iyi..

Japon heyeti yurdumuzun bazı bölgelerinde gerekli incelemelerini yapar.

Sonra Bakanlıkta toplanırlar.

Heyetin hakkımızdaki tespiti ilginç: “Sizin çocuklarınızda milli şuur  yok”.

Bizimkiler şaşırır!

Bizim çocukların damarlarındaki kan milli duygumuzun kaynağıdır.

” Yine de fazla ses çıkarmazlar! Ne de olsa misafirdir !

Bizimkiler sorar, “Peki, Sizin gençlerinizde milli şuur var mıdır?”

Japon uzmanları anlatmaya başlar:

Biz gençlerimize ilk mektebe başlamadan “şok testler” uygularız.

Mesela uçak gibi hızlı giden trenlerimize bindirir, bir tur yaptırırız.

Çok katlı yollardan da geçen tren, onları şöyle bir sarsar.

Mini mini çocuklarımız teknolojinin bu baş döndürücü neticesini görerek şok olurlar.

Sonra…

Bu şoktan sonra Hiroşima’ya götürürüz. Bölgeyi aynen koruyoruz.

Bombalanmış bu bölge hakkında bilgilendirir; değil hayvan, bitkinin bile yeşermediğini gösteririz.

Ve deriz ki “Eğer sizler çalışmaz, sizden öncekileri geçmezseniz vatanınız, işte böyle düşmanlar tarafından bombalanır.

Hiç bir canlı yaşamayacak biçimde size bırakıp giderler.

Çalışırsanız, bindiğiniz hızlı trenleri bile geçecek yeni vasıtalar yaparsınız.

Gerisi sizin bileceğiniz iş.

Çocuklarımız bununla ikinci bir şok daha yaşarlar.

Sizlere sunu hatırlatalım ki, Türkiye’de birçok teknik elemanlarımız bulunmaktadır. Bunların herhangi birine bu konuyu sorabilirsiniz.”

Bizimkiler şaşkınlık içinde sorarlar:

:”-Peki ya Türkiye için tespitiniz var mı? Varsa gözlemleriniz nedir?

-Japonlar elbette var derler. Bizimkinden çok daha önemli.

Bir tanesi Çanakkale Savaşları’nın olduğu bölge.

Bu bölümü gençlerinizin şok olması için yeter de artar bile.

Bir metre kareye altı bin merminin düştüğü savaşta, Türk’ler herşeye rağmen galip  çıkıyor, olamayacağı olur hale getiriyorlar.

En son teknolojiye ve donanıma meydan okuyarak, inancın galip geldiğinin ispatını yapıyorlar.

Üstelik karşılarında tek bir düşman değil, müttefik güçler; sizin  tabirinizle yetmiş iki millet var.

Evet M2’ye 6000 Mermi!…

M2’ye 6000 Mermi!…

6000 Mermi!… bilenininiz var mıydı ?

*    *    *

Eğer bu mailde anlatılanlar doğru ise,yabancı bir heyetten “Sizin çocuklarınızda milli şuur yok” şeklinde bir değerlendirme ne kadar acı!.

Atatürk ve arkadaşlarının yaratmak istediği milli şuur, ne yazık ki sizlerin de bildiğiniz çok sayıdaki odak noktaları tarafından giderek artan bir hızla  yok ediliyor.

İstanbul,23 Şubat 2006