TÜRK-ERMENİ SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bundan önceki yazımda genel olarak anlattığım bu sempozyumun değerlendirmesini yapmayı zamansızlık nedeniyle geciktirdim. Bugün, Amerika’da faaliyette bulunan Türkiye’nin sorunlarının yılmaz müdafii olan ,Türkish Forum’un elektronik ortamda gönderdiği haber bülteninde,bu kuruluşun Danışma Kurulu Üyesi Prof.Dr.  Mehmet Ali KÖRPINAR’ın bu sempozyumu değerlendiren çok kapsamlı ve tarafsız bir makalesine rastladım.Sunumların kısaca anlatıldığı bu metni  yararlı olacağı düşüncesi ile aşağıda sizlerin değerlendirmesine sunuyorum.

*     *     *

Sempozyum açılışında Feriköy Ermeni İlköğretim Okulu öğrencisi Katya Halaçoğlu İstiklal Marşımızı okudu. Ardından Surp Takavor Ermeni Klisesi Korusu, ilahiler ve Türkçe şarkılar söyledi, 10. yıl marşımızla konserini bitirdi. Sonra katılımcılar bildirilerini sunmaya başladı.

1- Prof. Yair Auron (İsrail Açık Ü.): Ben gazete haberlerini, arşivleri ve anıları incelediğimde, Ermenilerin başına gelenler açıkça soykırımdır dedi. 3 gün boyunca toplantılara katıldı, not aldı.

2- Prof. Dr. Mehmet Saray (İ.Ü.): Rum ve Ermenilerin maşa olarak kullanıldıklarını, Osmanlı aleyhine kışkırtıldıklarını dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürkün, 7.03.1920’de ABD’li gazeteciye verdiği demeci anımsattı: Söylenenlerin hiç birisinin aslı yoktur, Türkler kadar başka milletlerin  diline, dinine ve kültürüne bu kadar saygılı olan bir başka millet yoktur, Rumlar ve Ermeniler düşmanla işbirliği yapmadığı sürece rahat bir hayat yaşamıştır ve yaşayacaktır dediğini vurguladı.

3- Gülnihal Bozkurt: Osmanlı hukuku ve gayrimüslim konusunda bilgi verdi ve gayrimüslimlerin ceza hukukunda ayrıcalıkları olduğunu, herhangi bir suç işlediklerinde müslümanların aldığı cezanın yarısını aldığını vurguladı. Bu azınlıklara verilen ayrıcalık, tarihte bir ilk ve tektir dedi.

4- Prof. Dr. Ali Aslan (İ.Ü.): Osmanlı döneminde Ermenilerin 3 ayrı kilisesi olduğunu, 1876’da Rusların Kafkasya’ya girmesiyle ve bu kiliseler yardımıyla Osmanlılarla, Ermenilerin arasında sorunlar başladığını, özellikle Ecmiyazin Katogigosluğunun Anadoluyu işgali sırasında Ruslara destek verdiğini de belirtti. Kiliseler arasındaki rekabet ve dış güçlerin kışkırtması ile çeşitli Ermeni isyanları olmuştur dedi.

5- Erol Kürkçüoğlu: Anadolu’ya gelen misyonerlerin, silahsız haçlı seferini başlattığını vurguladı ve bunların yönlendirmeleri ile 1915 – 1921 yılları arasında 520 000 müslümanın katledildiğini belirtti. Rusların sıcak denizlere inme isteği yüzünden Ermenilerin, Osmanlı’ya sadık bir milletken, isyancı ve yabancı bir millet haline dönüştüğünü söyledi.

6- Prof. Dr. Servet Mutlu (Başkent Ü.): Son dönem Osmanlı ve Ermeni nüfusu hakkında bilgi verdi ve dış belgelerle kıyaslamalar yaptı. Ermeni Patrikhanesinin ürettiği o döneme ait bilgilerin, tutarsızlığını açıkladı.

7- Av. Cem Özgönül (Araştırmacı, Almanya): Yazmış olduğu yeni kitapla, Ermeni sorununa değinen ve Alman belgelerindeki yanlışlıkları ve Johaness Lepsius’un çarpıtmalar ile Almanların bu olayda kendilerini aklamak, Türkleri ise suçlamak istediklerini vurguladı.

8- Prof. Dr. Hikmet Özdemir (TTK): Tehcir kararının veriliş nedenlerini incelediğini ve 1915 yılına dek Anadoluda Ermeni gönüllülerin 30.000 Türkü  öldürdüğünü ifade ederek, unutulmaması gerekenin, Osmanlıda, Ermenilerin geri dönüşü için kararı alan irade ile tehcir kararını veren iradenin aynı olmasıdır dedi. 1915 de İngilterenin propagandası ile yaratılan sanal belleğin, bugün bir din haline dönüştüğünü de vurguladı.

9- Prof. Dr. Yusuf Sarınay (Devlet Arşivleri Gen. Müd.): 12 tane büyük ilde 1890-1916 yılları arasında Osmanlıya karşı 40 dan fazla Ermeni isyanı olduğunu belirtti. Tehcir sırasında ermenilere kötü davrananların devlet mahkemelerinde yargılandığını ve Almanya’da yahudilere kötü davrandı diye hiçbir Alman yönetici yargılanmış mıdır, idam edilmiş midir? diye sordu.

10- Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (TTK Bşk.ve TURKISH FORUM Danisma Kurulu Uyesi): Tehcir sırasında Ermenilerin çeşitli hastalık ve çete saldırıları (Urban aşireti) ile 227.500 kayıp verdiklerini söyledi. Devletin bu tehcir sırasında 3.800.000.000 kuruş harcadığını ifade ederek, yapılan araştırma sonucu 1673 kişinin (975 kişi halktan, 698 kişi de devlet yetkilisi) mahkemeye verildiğini, 67 kişinin idam kararı ile 68 kişinin kürek cezası ile cezalandırıldığını belirtti.

11- Adam Balcer (Polonyalı Akademisyen): Bazı tarihcilerin Ermeni tehcirinin, soykırım olduğunu söylerken yeteri kadar kanıt gösteremediklerini belirtti. Polonyalı tarihçilerin de, Ermenilerin müslüman halka yaptıklarına  hiç değinmediklerini söyledi.

12- Salahi Sonyel : Ermeni sorunu ve İngiltere ilişkilerini açıklarken, 04.12.1920 de Times’ın, Rus işgali sırasında Türkler Ermenilere karşı hiçbir kıyıma girişmemiştir dediğini ifade etti.

13- Prof. Dr. Hasan Dilan : Ermeni meselesi ve Fransa ilişkileri için Fransa’da 2500 arşiv belgesini incelemiş ve bu konuda 6 kitap yazmış. Fransızlar’ın esas amacının, Türkiye’yi bölmek olduğunu ve bunun için de  gereken haritaların hazırlanmış olduğunu vurguladı. Özellikle Kilikya’da kurulması düşünülen küçük Ermenistan’ı, Fransızlar’ın tam anlamda desteklediğini belirtti.

14- Cemil Hasanlı: Ermeni sorunu ve Rusya ilişkilerini dile getirdi ve Rusya’nın kışkırtması ile Ermenilerin çeşitli isyanlar sonucu katliamlar yaptıklarını belirtti.

15- Doç. Dr. İnanç Atılgan (TURKISHFORUM Danışma Kurulu Üyesi): Ermeni sorunu ve Avusturya ilişkilerini anlatarak, 1873-1936 arası 8798 belgeyi incelediğini ifade etti. Viyana’da kurulmuş olan Viyana Avusturya Türk Ermeni Platformu, durumu değerlendirmek için her iki taraftan 100 er adet belge istemiş, bu belgeleri biz göndermişiz. Ayrıca 80’er adet daha isteyince Ermenistan tarafı, Türkiye önce soykırımı kabul etsin sonra belge göndereceğiz diyerek ön koşul ileri sürmüşler.

16- Prof. Dr. Kemal Çiçek (Erzurum Ü.): Ermenistan sorunu ve ABD ilişkilerini anlattı ve ABD belgelerinin 3 çeşit olduğunu ifade etti. ABD’li 125 adet misyonerin Anadolu’da görev yaparken, kendilerine 845 Ermeni yardım etmiş. Tehcir kararının alınması ile ilk hareketin arasında en az 10 günlük hazırlık süresi olduğunu da belgelendirdi.

17- Em. Org. Kemal Yavuz: Osmanlı Ermenileri sorununa büyük devletlerin etkisini çok güzel sunarak, bölgeye komşu ve bölge dışı bazı devletlerin kendi siyasi emellerine alet edildiklerini vurguladı. Bu yanlış yönlendirme ve kararlar, bu olayda onbinlerce insanın ölümüne ve yüzbinlerce insanın asırlardır yerleşip oturdukları topraklardan koparılarak, dünyanın dört köşesine savrulmalarına sebep olmuşdur. Sebep olanlar utansın dedi.

18- Doç. Dr. Betül Aslan (Erzurum Ü.): Ermenilerce yapılan kitlesel katliamların, 1917 Bolşevik ihtilali ile Ruslar’ın Anadolu’dan çekilmesi ve silahlarını Ermenilere bırakmasıyla başladığını belirterek, Erzurum merkezde 13.375 Türk’ün katledildiğini ve çevre köy ve sancaklarla bu sayının 35.000 e  ulaştığını söyledi. Elde ettikleri sonuçlara, 10 yıl boyunca yüzlerce belge ve raporlarla ulaşıldığını vurgulayarak, dün İsrailden gelen Yair Auron’un sadece 2 hatırat ve raporla, Ermeni iddialarına nesıl destek verdiğini merak ediyorum dedi.

19- Prof. Dr. Justin McCarthy (Louisville Ü.): Osmanlıların mantıklı insan olduklarını ve her şeyi de mantıklı yaptıklarını belirterek, Ermenileri tehcir etmelerinde Osmanlı’nın iyi sebepleri olduğunu, Ermenilerin kendilerini arkadan vurmalarından korktuklarını söyledi. Sivas bölgesinde nüfusun %15 ini oluşturan Ermenilerin isyan çıkarmalarının aptalca olduğunu, Van isyanında ise Ermenilerin Ruslara nasıl yardım ettiklerini anlattı. Bence Ermeniler, Rusların bilinçli casuslarıydı ve maalesef Osmanlı topraklarında yaşayan milyonlarca müslümanın öldürülmesine araç oldular. Şundan emin olabiliriz ki Osmanlılar Ermenilerin isyanını bastırmak konusunda haklıydılar.

Akademik olarak soykırımın tanımının iyi yapılması istedi ve her öldürme olayı soykırım değildir, Çünkü diaspora profesyonelce yalanlar üretiyor dedi.

(SÜRECEK)