TÜM DÜNYA KÜTÜPHANELERİNDEN YOK EDİLMİŞ İLK ERMENİ BAŞBAKANININ YASAK KİTABI

Ermeni sorunu ile ilgili olarak köşem de çok sayıda yazı yazdım.

Bu yazım da konunun bir tehcir mi? yoksa bir soykırım mı? olduğu konusunu tekrar tartışmayacağım.

Bana gönderilen bir mailden, Prof.Türkkaya Ataöv’ün satırlarını ilgi ile okudum. Sizin de okumanızı tavsiye ederim.

*     *     *

”Kafkasya’da bir Ermeni Cumhuriyeti kurulmuştu. Bu devletin ilk Başbakanı, yani, bolşevik, komünist Ermenistan Cumhuriyeti kurulmadan önceki ilk Başbakanı, Hovannes Katchaznouni diye bir zat, 1923’te, Bükreş’te, Daşnak Partisi toplantısında, Ermenilere, kendi uzun deneyimlerinden yararlanarak, onlara dayanarak, bir çeşit siyasal miras, öğüt denebilecek uzun bir konuşma yaptı.

Bu nutuk, 1923’te, Ermenice yayımlandı. 1955’te de, New York’ta, İngilizce olarak çıktı ve New York’taki Ermeni Araştırmaları Merkezi yayımladı bunu.

Katchaznouni, Ermenilere, bugüne değin ayaklanma, terör, savaş, saldırı, savunma, parti oluşturma, devlet kurma filan, her yolu denediniz diyor.

Şimdi, Erivan başkent olmak üzere, Kafkasya’da bir Cumhuriyetiniz var. Artık, sizin yapacak bir şeyiniz kalmamıştır, susun oturun diyor ve zaten, kitabın adı da bu:

ERMENİ İHTİLALCİ FIRKASININ YAPACAK BİR ŞEYİ KALMAMIŞTIR.

Çevreyle dost geçinin diyor. Bu arada, diyor ki, bizim önümüze haritalar sürerlerdi, Versay’da, işte bunları savunun, büyük bir Ermenistan.

Hiçbir zaman, buralarda bulunmamışız bile, bazı yerlerde. Denizlere açılıyor, Karadeniz’e bir yönü, Adana’dan, Mersin’den, Doğu Akdeniz’e bir yönü, Hazar’a gittikçe yaklaşıyor, Basra Körfezine doğru uzanıyor filan ve bunları kâğıt üstünde çizerler ve bir de inanırlardı diyor ve bizden de işte, bu sınırları savunun diye beklerlerdi diyor.

Öte yandan, Türkler dostluk elini uzatıyor; biz, nasıl olsa onlarla baş ederiz filan diye, o dostluk elini ittiler filan diyor; bu ifadeler var içinde ve yanlış yaptılar diyor.

Şimdi, bu yayın, son derece önemli. Yeni Ermeni kuşakları ve bu, işte, onların militan, sonra radikalleşen örgütleri filan, bu yayını yok ettiler. Mesela, tüm dünya kütüphanelerindeki nüshalarını ortadan kaldırdılar.

Ben, bir, yarı görev yarı iş için New York’ada gittim ve geçen hafta oradaydım. New York Public Library’de(New York Halk Kütüphanesi), bir dahabaktım, Hovannes Katchaznouni’nin kitabına; yok. Ne ararsak… Aynı

Kütüphanede benim kitaplarım var; Ermenilerle ilgili olanlar değil debaşkaları.

Hovannes Katchaznouni’nin kitabı hâlâ yok. Ben bu kitabın fotokopisinibulmuştum; özetleyerek kendi yorumlarımla birlikte yayımladım.

Bir Ermeni kaynağı olarak, bakınız neler diyor. Benim kitabım ilk çıktığından dışarıdaki Ermeni basınında örneğin, the American Reporter’da ve başka gazetelerde önemli haber oldu. “Türkler Katchaznouni’nin metninibuldular, yayımladılar” diye. Benim adımı da yayımlayan sıfatıyla veriyor.”

*     *     *

Sayın Prof.Ataöv’in de belirttiği gibi Ermeni organizasyonları vebilhassa diaspora ismi verilen Ermenistan dışında yaşayanları, yeni yetişennesillerini Türkiye düşmanı yetiştirebilmek için her türlü önlemialıyorlar…

Kendi ilk Başbakanlarının yazdığı kitabı kütüphanelerden yok edenzihniyet, dünya da Ermeni sorunu ile ilgili olarak sayıları çok az olan,yabancı dilde yabancılar ve Türkler tarafından yazılan ve Türkiye’ningörüşlerini ortaya koyan veya destekleyen kitabları da dünyakütüphanelerinde yok ettikleri gibi,satışa sunulanları da çıkar çıkmaztümünü satın alarak yoketmektedirler.

Böyle organize olmuş, maddi bakımdan güçlü bir toplulukla mücadeleninzorluğunu dikkate alarak bizlerde biraraya gelerek tüm maddi ve manevigüçümüzle onlarla mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum.

İstanbul,26 Agustos 2006

Kitap ile ilgili bilgi:

The Armenian Revolutionay Federation (Dashnagtzoutiun) has nothing todo any more, The Manifesto of Hovhannes Katchaznouni, First Prime Minister ofthe Independent Armenian Republic, Translated from the Original by Matthew A.Callender, Edited by John Roy Carlson (Arthur A. Derounian), Published by theArmenian Information Service

Suite 7D, 471 Park Ave.,

New York 22,1955