HEYHAT! FRANSA ERMENİ YASA TEKLİFİNİ KABUL ETTİ!

Son iki yazım da ,12Ekim 2006 tarihinde Fransa Parlamento’sunda oylamaya sunulacak olan”ERMENİ SOYKIRIMININ REDDİNİN CEZAİ YAPTIRIMLARI”ile ilgili kanun teklifinin görüşüleceğini sizlere duyurmuş ve bu kanunun kabul edilmemesi konusundaki kendi görüşümü ortaya koyduğum gibi Kenize Murad’ın Fransa Parlamentosu’nun Ermeni soykırımı tasarısını yeniden gündeme getirmesine karşı çıkarak yayınladığı manifestoyu (bildiri) sizlerin değerlendirmenize sunmuştum.

Ülkemizin dostlarının ,yetkililerinin ve halkının tüm gayretlerine rağmen bu kanunun Fransa Parlamentosu’nda106 evet oyuna karşı, 19 hayır oyuyla  kabul edildiğini biraz önce öğrendiğimde, ”HEYHAT” sesim İTÜ’nün koridorlarını çınlattı…

*     *     *

Fransız parlamenterler ayrıca Tarihçilerin kapsam dışında tutulması teklifini de redetmişler.

Buna göre Fransa Parlamentosu’ndan çıkan bu kanuna göre , Ermeni soykırımı iddialarını inkar edenlere hapis ve 45 bin Euro’ya kadar ağır para cezası verilebilecek.

Ulusal Meclis’te kabul edilen yasa tasarısı, üst meclis Senato’ya onaylanmak üzere gönderilecek. Yasa tasarısı, Senato’dan aynen geçmesi halinde tekrar Ulusal Meclis’te bir kez daha oylanacak. Daha sonra nihai onay için Fransa Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Bugün Ulusal Meclis’te kabul edilen yasa tasarısının Senato’ya onaylanmak üzere ne zaman gönderileceğine ise Fransa Hükümeti karar verecek. Fransa 2001’de kabul edilen bir yasayla sözde “Ermeni Soykırımı” iddiasını resmen tanımıştı.  Parlamentonun bu kararı, Türk ve Fransız ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

Tarihde Ermenileri kışkırtan, I.Cihan Harbi sonunda Anadolu’yu işgal ederken Ermenilerle işbirliği yapan , Fransa’nın bugünkü hükümeti, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasanın gerekliliğine inanmadığını belirterek, Türkiye-Fransa ilişkilerin önemini vurguladı.Fransa Dışişleri Bakanlığıise yapdığı açıklamada, parlamentoda kabul edilen yasa tasarısına destek olunmadığı ifade edildi ve Fransa’nın, Türkiye ile olan yakın ilişkilerine verilen değere dikkat çekti.

Fransa Uluslararası İlişkiler ve Strateji Enstitüsü Türkiye uzmanı Diddier Billion,un belirtiği gibi ”Yasa tasarı “bir skandal” ve hakikaten bu tür girişimler ancak diktatör ülkelerde görülebilir.Tasarının cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu, bir düşüncenin cezalandırılmasını ise şok edici bulduğunu belirten Billion,”Milletvekilleri ateşin üzerine körükle gidiyor” dedi ve Fransız dış politikasının böylesine küçük gruplar tarafından yönlendirilmesinin de cumhuriyet rejimi açısından kaygı verici olduğunu söyledi.

Fransız Parlementosu toplantısını takip eden milletvekillerinden Gülsüm Bilgehan Toker de, ”Bu oturum Lozan’dan bu yana nereye geldiğimizi gösteriyor. Burada bir Osmanlı tarihi yargılandı. Hükümet mutlaka gerekli tepkiyi ortaya koymalı ve bunu karşılıksız bırakmamalı” dedi.

Dışişleri Bakanlığımız, Fransız meclisinde sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yasa teklifinin kabul edilmesiyle, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ağır darbe aldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Parlamentosu’nun sözde Ermeni Soykırımı’nı inkar etmeyi cezalandırmayı öngören yasa tasarısının onaylamasını ‘gayri ahlaki’ olarak değerlendirdi ve alınan bu kararın Fransa’nın ifade özgürlüğü mirasına büyük darbe vurduğunu belirterek, “Bu tasarının kabul edilmiş olması, ‘Türkiye’nin Ermeni soykırımı yapmadığı tarihi gerçeğini değiştirmeyeceğini” belirtti.

*     *     *

Değerli okuyucularım şu anda ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz.

Birleşmiş Milletler’in kararına göre bir mahkeme kararına dayanmayan bir olay ”soykırım” olarak belirnemiyeceği belli iken, dünya da demokrasinin merkezi olduğunu iddia eden Fransa .birkaç yüz bin Ermeni oyu uğruna Türkiye’yi karşısına almaktan çekinmedi.

Bu karar Türk Milletini düşünmeye sevk etmeli ve ulus olarak önümüzdeki zor günlere hep birlikte hazırlıklı olmalıyız.

Avrupa Birliği üyeliği için bizden her tavizi koparacaklarına inananlara,bunun böyle olmadığını hissettirmeliyiz.Türk milleti olarak Fransa’ya veAvrupa’ya gereken tavırı göstermeliyiz.

İstanbul,12 Ekim 2006