LOBİLER TARAFINDAN KÖŞEYE SIKIŞTIRILMAK İSTENEN TÜRKİYE ! (I)

Türkiye, yurtdışında örgütlenmiş ”LOBİ”lerce köşeye sıkıştırılmak istenmektedir.Lobi,Türkçe bir kelime değildir. Kısaca,”Kulis Faaliyeti Yürüten Kuruluş” olarak tanımlanabilir.Ülkemizi lobi faaliyetleri ile Avrupa’da ve öncelikle Amerika’da  etkileyenlerin önemlileri, ”RUM”,”ERMENİ” ve ”YAHUDİ” lobileridir.Son yıllarda Kürtler de lobicilik faaliyetleri yürütmektedirler.

Bu lobilerin faaliyetlerini, etkilerini ve ülkemizle ilgili tutumlarını tartışmadan önce bu lobilerin de katkıları ile ülkemizi etkileyen dış ilişkilerden kısaca bahsetmeyi istiyorum.

*     *     *

Yeni yılın başlangıçında yazdığım bir yazımın başlığı “2007 YILI ZOR BİR YIL OLACAK!” idi.

Son gelişmelere baktığımızda, durumun benim tahminimden daha da zor geçeceği anlaşılıyor.Bu yazımda belirttiğim başlıkları burada tekrarlamayı istemiyorum.İsterseniz o yazımı internetten okuyabilirsiniz.

AB ile ilişkilerin soğumasını ve  AB ile üyelik görüşmelerinin devamının, Kıbrıs ile ilgili AB’nin beklentilerinin yerine getirilmesine bağlanmasını şimdilik bir  tarafa bırakırsak bana göre ülkemizi etkileyen en önemli sorun Irak!

Irak’ta yaşanan kaos, komşu ülke olarak bizi çok etkilemektedir.Ortamı uygun bulan PKK, Irak’ın Kuzey’indeki Kürt Bölgesi idarecilerinin de desteği ile istediği gibi at koşturmaktadır.Her ne kadar Amerika, PKK’ya karşı olduğunu ve onu terörist bir kuruluş olarak gördüğünü beyan etmesine rağmen onlara karşı dikkati çeken önemli bir tedbir almamaktadır veya alamamaktadır.

Alamamaktadır deyişimin nedeni, Bağdat’da ve ülkenin büyük bir kısmında Sünni ve Şii direnişi ile başı dertte olan Amerika’nın sakin olan ve her konuda  kendisi ile birlikte hareket eden Kürtlere de cephe açmak ve onları karşısına almak istememesi olarak ifade edilmesidir. Bu durum onları her geçen gün daha cesaretlendirmekte ve pervasız yapmaktadır. Irak’a sınır ötesi bir hareket yapılabilmesi pek mümkün görülmemektedir.

Irak’ın üç bölgeye bölünerek parçalanma ihtimali ve bu ortamdan faydalanılarak  Kerkük’ün nüfus yapısının değiştirilmesi ve bunun nerede ise gerçekleştirilmiş olması Türkiye’yi rahatsız etmektedir.Bu ortamda yapılacak bir referandumla mevcut durumunun ortadan kaldırılarak Kuzey’deki Kürt Bölgesi içine alınmasını sağlayacaktır. Bu  bizim Irak’ta kabul edemeyeceğimiz bir oldu bitti olacaktır. Ayrıca Avrupa’da bir çok ülkeden sonra  Amerika’da da Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğu sağlayan Demokratların  yıllardan beri çıkaracakları sözünü verdikleri sözde ”soykırım”ı tanıma yolunda kanun çıkarmaları ve durumu sarsılan Başkan Bush’u bu kanunu imzalamaya zorlamaları da ülkemiz için çok önemlidir.

*     *     *

Amerika’nın tarihi incelendiğinde burayı işgal edenler tarafından yerli halkın( Kızılderili’lerin) yok edildiği görülmektedir.Avrupa ülkelerinden gelen beyazlar bu ülkede zenginleşirken Afrika’dan getirilenlerde onlara uşaklık yapmışlardır.

Avrupa ülkelerinden Amerika’ya gidenlerin çoğunlukla Hıristiyan oldukları görülmektedir. Bu arada Avrupa’da ve Rusya’da serbest hareket etme ve yaşama imkanı bulamayan Yahudilerin de bu ülkeye göç ettikleri bilinmektedir.

Bu nedenle Amerika’da bugün oldukça etkili olan Rum, Ermeni ve Yahudi toplulukları bulunmaktadır.Bu topluluklar terk  edip gittikleri kardeşlerini unutamamakta ve özlemle yaşamaktadırlar.Diaspora (yurt dışında yaşayan topluluk) olarak tanınan bu topluluk devamlı olarak onlara destek vermektedirler. Bu desteklerini yaşadıkları ülkede lobicilik (kulis) yaparak göstermektedirler.

Lobicilik yaparken yaşadıkları ülkenin idaresinde ve yaşamında etkin makamlara gelerek ve seçimlerde kendilerine destek olacak siyasileri destekliyerek hem yaşadıkları ülkede hem de mümkün olduğu kadar dünyada anavatanlarına destek sağlamaktadırlar.

*     *     *

Rum lobisi ”Yunanistan”ı, Ermeni lobisi “Ermenistan”ı ve Yahudi lobisi de ”İsrail”i desteklemektedir.

Amerika’da yaşayan Türk topluluğu bu lobileri örnek  alarak faaliyet göstermeye çalışıyorsa da sayılarının ve maddi güçlerinin az oluşu nedeniyle yeteri kadar etkili olamamaktadır. Avrupa’da yaşayan Türk toplumu ise yavaş yavaş etkili olmaya ve yaşadıkları ülkelerin meclislerinde yer almaya başlamışlardır.

Bu lobilerin Türkiye’yi etkileyen faaliyetlerini gelecek yazımda ele alacağım.

İstanbul, 22 Şubat 2007