BİZDEN BİRİSİ, PROF.DR.DİLEK YILMAZCAN ÇEKVA’DA KONUŞTU!

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı(ÇEKVA)tarafından burs verilen öğrenciler her ay bir defa Vakıf merkezinde biraraya gelmektedirler.Burs dağıtımından önce öğrencileri aydınlatacak ve onların ufuklarını açaçak bir konferans verilmekte ve öğrencilerle birlikte gelecek aylarda yapılması planlanan faaliyetler konuşulmaktadır.Bunu takiben bu toplantılara katılan burs veren ve ilgi duyan hemşehrilerimizle birlikte yemek yenilmektedir.Toplantının sonunda öğrencilerimize bursları ve hayırsever hemşehrilerimizin gönderdikleri hediyeler dağıtılmaktadır.

*     *     *

3 Mart günü yapılan toplantı için değerli hemşehrimiz Dilek Yılmazcan’ın konuşmacı olarak davet edilmesini ben önerdim .Bu öneriyi yapmamın ana nedeni geçmişte kız evlatların çok azının yüksek tahsil yapmasına izin verilen şehrimizden, bu imkanı elde etmiş bir hanımefendiyi uzun bir süreden beri tanımam ve kendisinin Çorum’u unutmamış olmasıdır.

Değerli Yılmazcan’ın,Çekva’nın öncülüğü ile Çorum’da bir üniversite kurulmasını teşvik için şehrimize 2000’li yıllarda gelen 70 bilim insanı arasında yer alması ve Vakfımızın tüm faaliyetlerine katılması onun bizden biri olduğunun açık göstergesidir.

*     *     *

1953 yılında Çorum’da doğan Yılmazcan ilkokul ve ortaokulu  İskilip’te bitirdi.Liseye Çorum’da başladı.İskilip Lisesi’nden birincilikle mezun oldu..İstanbul İktisadi ve İdari Bilimler Akademi’sini 1975 te birincilikle bitirdi.Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde  iktisat dalında yüksek lisans(mastır) yaptı.Marmara Üniversitesinde 1993 te Doçent 1999 da Profesör oldu.Akademi sonrası bir yıl İsviçre’de Neuchatel Üniversitesinde Fransızca dil öğrenimi gördü.2005-2006 Eğitim  ve Öğretim yılında Kırgızistan’da bulunan Türkiye Manas Üniversitesi’nde görev yaptı.2007 Şubat döneminden itibaren Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Annesini  ve babasını uzun yıllar önce kaybeden Yılmazcan’ın kardeşleri şu anda İskilipte yaşıyorlar.Çorumda da yeğenlerim var.Bu nedenle kendisi zaman zaman hem Çorum’u hemde İskilip’i ziyaret etmektedir.

*     *     *

Sayın Yılmazcan’ı konuşmacı olarak davet edişimin bir diğer nedeni de 8  Mart Dünya Kadınlar Günü’ne öğrencilerin dikkatini çekmekti.Bilindiği gibi toplumumuzda kadına layık olduğu önem verilmediği gibi onlar toplum da genelde ikinci sınıf bir insan gibi değerlendiriliyorlar.Bu nedenle konuya dikkat çekmek için takdim konuşmamda basında yer alan Hasan Pulur’un aşağıdaki satırlarını okudum.

”OLAYI hatırladınız mı?

Bir adam, hırsızlıktan sanık, tutuklu kardeşini tahliye etmediği için kadın hâkime saldırdı ve dövdü.

Yargı herhalde bu suçun cezasını verecektir.

O bizi ilgilendirmiyor…

Bizi ilgilendiren, adamın yakalandıktan sonra dövdüğü kadın hâkim için bağırarak söyledikleri:

“Evinde otursun, yemek pişirsin, çocuk baksın!”

“Elinin hamuruyla bu işlere karışmasın!” demesi eksik…”

*     *     *

Değerli hemşehrimizin konuşması genelde üç başlık altında özetlenebilir.Türk toplumunda kadın,Kırgızistan izlenimleri ve Türk ekonomisi.

Kendisinin lisede üç kız öğrenciden birisi olduğunu, liseyi bitirdiğinde yüksek tahsil yapma isteğinin garipsendiğini ve ısrarı üzerine bu imkana kavuştuğunu vurgulayan Yılmazcan Türk toplumunda kadının oynadığı rolün kısıtlı olduğunu vurguladı.Üniversitelerde çok sayıda bayan akademisyen olmasına rağmen çalışan kadınların sayısının son on yılda yüzde 35’lerden yüzde23’lere düştüğünü söyledi.Ülkelerin kalkınmasında kadının eğitiminin ve çalışmasının ne kadar önemli olduğuna ve kadınların döğülmeye değil yüceltilmeye layık olduklarına dikkat çekti.

*     *     *

Kırgızistanda bulunduğu süre içerisinde Türklerin gerçekten Orta Asya Cumhuriyetlerinde yaşayan Türk kökenli insanlarla çok benzerlikler taşıdığına şahit olduğunu anlatan Yılmazcan ancak 70 yıllık Rus yönetimi süresince Rusların özellikle Rusca konuşma mecburiyeti getirerek bu ülkelerde ciddi anlamda kültürel bozulmaya yol açtığını üzülerek izlediğini açıkladı.Bütün bu zorlamalara rağmen özellikle Özbek ve Türkmenistan halklarının Türklüklerinin devam ettiğini sevinerek söyleyebileceğini ifade eden hemşehrimiz Türkiye’nin bu ülkelerde çok sayıda resmi olmayan lisesi ve üniversitesi olduğu gibi aynı zamanda YÖK’e bağlı iki Üniversitesi ve çok sayıda MEB.lığına bağlı liseleri olduğunu ve eğitim konusunda çokta başarılı olduklarını ve  Kırgızların büyük bir çoğunluğunun arzusunun çok kalkınmış ve zengin bir ülke olarak gördükleri Türkiye’yi gelmek olduğunu anlattı.

Türkiye Ekonomisinin 2001 yılında yaşadığı ciddi krizden sonra uygulamaya başladığı İstikrar Politikaları ile ciddi anlamda iyiye gittiğine dikkat çeken Yılmazcan ancak ithalatın ihracattan çok fazla olması nedeniyle dış ticaret açığının ciddi boyutlarda artmaya devam ettiğini açıklayarak doların değerinin düşük olmasınında bu farkı artırdığını ifade etti.Son günlerde Dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmanın Türkiye ekonomisinide olumsuz yönde etkilediğini, ekonominin henüz kırılganlığından kurtulamadığını  bu durumun ciddi bir krize yol açacağını söylenmesinin zor olduğunu ve bu tür dalgalanmalar globalleşmenin etkisi ile tüm ülkeleri ilgilendirdiğinden Türkiye’nin bu konuda fazla yapacağı birşey olmadığını vurguladı.  Hükümetin 2001 yılında uygulamaya konulan Ekonomik Politikaları aynen uygulamaya devam etmesini Türkiye Ekonomisi açısından çok olumlu bulduğunu ve Türkiye’nin dış borçları diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha iyi durumda olduğunu açıklayan Yılmazcan bütçe açıklarının giderek azaldığına  ve bu yılın seçim yılı olması nedeniyle bütçe disiplininden vazgeçilirse bazı sıkıntılar olabileceğine dikkat çekti.

*     *     *

Değerli hemşehrilerim ve okuyucularım bu yazımla size, bizden biri olan Prof.Dr. Dilek Yılmazcan’ı tanıtma ve verdiği konferans hakkında bilgi aktarma imkanını buldum.Konferansın sonunda söylediğim bir cümleyi burada da tekrarlamayı istiyorum.”UZAYAN KOL BİZDEN OLSUN”

Sizlerden beklediğim, kutlayacağımız Dünya Kadınlar Günü’nün hedeflediği şekilde, kadınlara değer vermeniz ve onlara layık oldukları sevgi ve yakınlığınızı göstermenizdir.

Lütfen kız evlatlarınızı da okutunuz! Onların birer Dilek Yılmazcan olmasını sağlayınız!

İstanbul, 6 Mart 2007

Hasan Pulur,”Nerede Kadın Kuruluşları?”,Milliyet,3.3.2007