TÜRKİYE’DE SEÇİM, KARABAĞ’DA SEÇİM!

Şu anda saat 10.00. Sabah erken kalktık ve oyumuzu ailece kullandık. Bizim ve Türk halkının temennisinin, “Bu seçimin ülke için hayırlı olacak neticeleri sağlaması” olduğundan eminim.

Bildiğiniz gibi şu anda seçim yasakları olduğu için bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

*      *      *

Oylarımızı kullandıktan sonra hepimiz, kızımın evinde kahvaltıda buluştuk. Bir an kendimi Bayram sabahları “Baba Ocağı”nda bir araya gelmiş gibi mutlu hissettim. İnşallah bu seçim neticeleri ülkemizde bir bayram coşkusu yaratır…

*      *      *

Kahvaltıdan sonra uzun uzun Türkiye’deki seçimin neticesinin ne olacağını tartıştık. Ayrıca “Karabağ seçimi” konusunda da birbirimizi bilgilendirdik.

Karabağ konusunda sizleri de kısaca bilgilendirmeyi istiyorum;

Kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bir parçası olan ve Ermenilerin de yaşadığı Karabağ (Dağlık Karabağ olarak da bilinmektedir), 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan iç sorunları ile uğraşırken Ermeniler tarafından işgal edildi. Bu esnada Ermeniler, Dağlık Karabağ batı sınırıyla Ermenistan arasındaki toprakları (Kelbecer, Laçin gibi yerleşimler) denetimleri altına alarak Ermenistan toprakları ile Dağlık Karabağ topraklarını birleştirdiler.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ermenilerin işgal ettikleri topraklardan çekilmesini öngören bir karar almasına rağmen, Ermeniler bu kararın gereğini yerine getirmediler.

1988 yılında Ermenistan Cumhuriyeti’nin desteği ile Dağlık Karabağ tek yanlı olarak bağımsızlığını ilan etti. Bu bağımsızlık dünyada Ermenistan hariç hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) tarafından önerilen bölgenin askerden arındırılmasını da içeren anlaşma taslağı Dağlık Karabağ’ın Ermeni yöneticileri tarafından kabul edilmedi.

O gün bu gündür bu topraklar Ermeni işgalinde olup, kanlı işgal sonucu 1 milyon Azeri yıllardan beri yaşadıkları vatanlarını terkedip Azerbaycan’da muhacir (göçmen) olarak zor şartlarda yaşamaktadırlar.

Bakü’ye yaptığım ziyarette kendilerinin ne kadar zor şartlar altında yaşadıklarını gözlerimle görmüştüm. Hepsinin arzusu işgalin sona erdirilmesi ve vatanlarına dönmekti.

*      *      *

Ermeni işgali altındaki Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’da 19 Temmuz 2007 tarihinde başkanlık seçimleri yapıldı. 91 bin kayıtlı seçmen başkanlık için yarışan 5 adaydan Bako Saakyan kazandı.

*      *      *

Seçimlerden önce ABD, Türkiye ve Azerbaycan’la çok sayıda ülkenin yanısıra Avrupa Komisyonu seçimleri tanımayacağını açıklamış olmasına rağmen 14 yıldan beri bu mevcut durum devam etmektedir.

Dünya devletleri, Ermenilerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gereğince işgal ettikleri toprakardan çekilmesini sağlayacak adıları atmamakta ve yeteri kadar baskı yapmamaktadırlar.

Bu seçim mevcut durumu iyileştirecek bir adım değildir. Mevcut durumu daha da pekiştirecektir. Hatta, bu seçimlere gözlemci olarak katılan Rus vatandaşı Zatulin’in ileri sürdüğü gibi, Kosova’nın bağımsızlığının uluslararası toplum tarafından tanınması halinde sıra Karabağ gelebilecektir.

İstanbul, 22.Temmuz.2007