AHISKA TÜRKLERİNE AHISKA’YA DÖNÜŞ İZNİ!

1944 yılında Stalin’in verdiği emir ile bir gece evlerinden silah zoruyla toplanan Ahıska Türkleri Orta Asya’ya sürüldüler.

Kış şartlarında trenle (hayvan vagonlarıyla) gerçekleştirilen bu sürgünde 120 bin Ahıska Türk’ünden 30 bini yollarda öldü.

O günden bugüne kadar muhacir olan Ahıska Türkleri çok istemelerine rağmen anavatanlarına dönemediler. Önce Sovyet Rusya hükümetleri ve daha sonra da dostça ilişkilerimiz olan Gürcistan hükümetleri onların dönmesi için gerekli izni vermediler.

1944 yılında götürüldükleri Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da mahalli halk tarafından rahat bırakılmayan Ahıska Türklerinin bir kısmı Azerbaycan, Rusya, Ukrayna ve hatta son yıllarda Amerika’ya göç ettiler.

Türkiye, dış Türkler politikası nedeniyle kısıtlı sayıda Ahıska Türkünün ülkemize gelmesine müsaade etti.

*      *      *

Türk hükümetlerinin verdiği uzun bir mücadele sonunda kısa bir müddet önce Gürcistan Parlamentosu, Sovyetler Birliği döneminde topraklarından üsrgün edilen Ahıska Türkleri’nin göçmen statüsü (hakları) aldıktan sonra vatandaşlık için başvuru yapabilecekleri yönünde karar aldı.

Gürcistan’a dönmek isteyen Ahıska Türkleri, 1 Ocak 2008 tarihinden 31 Aralık 2008 tarihine kadar bulundukları ülkelerdeki Gürcistan konsoloslukları ile Gürcistan’ın Mülteci ve Yerleşim Bakanlığına başvurabilecek.

Ahıska Türklerinin dönüşünden sorumlu Devlet Komitesinin çalışmasına göre yukarıda belirttiğim ülkelerde yaşayan 300 bin Ahıskalı’dan 40 bininin Ahıska’ya dönmek isteyeceği düşünülmektedir.

*      *      *

Haritaya baktığınızda Posof’un karşısında yer alan ve Türkiye hududundan 20 km uzakta bulunan Ahıska 1568 yılından itibaren Türklerin hakimiyetine girmiş ve 93 harbi sonunda (1293-1877) Rusların egemenliğine geçmiştir. Birkaç defa tekrar Türklerin hakimiyetine geçmiş ise de İstiklal Harbi esnasında Gümrü Anlaşması ile Rusya’ya bırakılmıştır.

*      *      *

Sovyetler Birliği zamanında hudutların kapatılması sonucu Türkiye göç etmiş Ahıska Türkleri’nin orada kalan akrabaları ile bağları kopmuştur.

Çorum’da yaşayan babam gibi bir çok Ahıska Türkünün kökleri ile kaybolan bağları hakkında üzüntü ile anlattıklarını halen hatırlıyorum.

Uzun Sokakda (Osmancık yolu sonu) yaşayan çok sayıda Ahıska Türkü gibi bizim de orada yaşayan akrabalarımızla hiçbir bağlantımız kalmadı. Dedemin dört kardeşi büyükannemin üç kardeşi varmış… Onlar orada kalmışlar.. Şimdi neredeler? Acaba onlarla ben veya ailemin bir ferdi ileride bir gün biraraya gelebilecek mi?

Bakanlığım zamanında Posof’a giderek sınırdan özleme baktığım Ahıska’ya, Ahıska Türkleri döndükten sonra gitmeyi ve bugün ilçe olan Hırtız köyünü muhakkak ziyaret etmeyi istiyorum.

*      *      *

Yıllardan beri “Vatan, vatan” diye inleyen Ahıska Türkleri’ne bu imkanın sağlanmasından dolayı çok mutluyum.

Bu kararın çıkmasını sağlayan hükümetlerimize ve ilgililere teşekkür ediyorum.

Bodrum, Güvercinlik-Dörttepe