GENÇ KIZLARIMIZ ATALET İÇİNDE!

Toplumların kalkınmasında erkeklerin katkısı kadar kadınların katkısı da çok önemlidir.

Kalkınmış ülkelerde kadın da erkek kadar çalışma hayatında etkindir.

Ülkemizde ise çalışma hayatında erkekler büyük oranda temsil edilirken, kadınların temsil oranı düşüktür.

Osmanlı döneminde kadının toplumdaki yeri hemen hemen yok iken, Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte her geçen gün kadının toplum yaşamında aldığı rol artmıştır.

Cumhuriyet’in sağladığı kazanımlar sayesinde bugün üniversitelerimizde görev yapan kadın öğretim elemanlarının sayısı diğer Avrupa ükelerine nazaran oldukça yüksektir. Ayrıca medya ve bankacılık ektöründe çalışan kadınların sayısı da fazladır.

Türkiye’de üniversitelerde öğretim elemanı kadın oranı yüzde 36 olup, profesörlerin yüzde 25’i, mimarların yüzde 31’i, doktor ve operatörlerin yüzde 29’u, avukatların yüzde 26’sı kadındır.

Kadınların iş gücüne katılma oranı 1990’da yüzde 34.1, 2002’de yüzde 26.9, 2004’te ise yüzde 25.4’e düşmüştür.

*      *      *

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan bir araştırmada genç kızlarda “atalet oranı”nın (öğrenim görmeyen, istihdam edilmeyen ve iş aramayanların toplam çağ nüfusuna oranı) Türkiye’de oldukça yüksek olduğuna işaret edildi.

TİSK’in “OECD’nin Eğitime Bakış” isimli araştırmasına ait elde edilen değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

OECD’ye üye ve aday bazı ülkelerde

kızlarda atalet oranı % (2005)

Ülke      15-19   20-24   25-29

Türkiye  47.5     58.3     65.8

OECD

ortalaması          6.7       13.2     20.0

AB (19 ülke)

ortalaması          3.9       10.0     17.1

Yunanistan        6.9       12.0     19.3

Macaristan        5.3       16.3     29.6

Almanya           2.6       11.3     19.4

ABD     4.5       14.7     22.2

Slovenya           3.1       5.6       5.2

(OECD = Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)

Bu tablo incelendiğinde Türkiye’deki atalet oranının OECD ve AB ortalamasının çok üzerinde olduğu dikkati çekmektedir. Komşumuz Yunanistan’ın durumu OECD ortalamasının altındadır.

Atalet oranı bize göre çok düşük olan Yunanistan’ın kişi başına milli geliri 23500 dolar iken, bizim 6200 dolar olan kişi başına milli gelirimizden çok yüksektir. Bu yüksek atalet oranı muhakkak düşürülmelidir.

Aynı çalışmada gençlikteki atalet oranı da incelenmiştir. OECD’de en yüksek oranlar yine Türkiye’de olduğu belirlenmiştir. Türkiye’deki erkek ve kızların yüzde 35’inin atıl durumda iken ve bu oran OECD genelinde yüzde 9, AB genelinde ise yüzde 7’dir.

Ülkemizin gençlerinin içinde bulunduğu atalet durumu üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Gençlerin içinde bulunduğu bu durumun beklenmeyen olaylara ve patlamalara sebep olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Çorum, 7.Şubat.2008

Kaynak: OECD Edncation at a Glance, 2007

“Genç kızlarda en az istihdam Türkiye’de”, Dünya, 6.2.2008