AHISKA TÜRKÜ’NÜN ANA VATANLARINA DÖNÜŞ BAŞVURUSU İÇİN SON 6 AY!

Ahıska Türklerinin yıllardan beri Ana Vatanlarına dönebilmek için verdikleri mücadeleleri, Gürcistan hükümetinin Avrupa Konseyine taahhüdü çerçevesinde çıkardığı ”Geri Dönüş Yasası”ile çözüme kavuşmuş bulunmaktadır.Böylece sürgün edildikleri ve vatan olarak topraklara geri dönüşleri mümkün olacaktır.

Bu yasa hakkında daha önceleri yazdığım bir yazımla konuyu sizlere geniş bir şekilde açıklamıştım.Bu yasa gereğince dünyanın dört bir tarafına savrulmuş bulunanlar Ahıska’ya dönmek için 2008 yılında Gürcistan resmi makamlarına başvuru yapmak zorundalar.

Ahıska’yı şiirlerinde,şarkılarında ve masallarında ana konu olarak belirleyen Ahıska Türkleri için bu bir tarihi fırsat olup muhakkak değerlendirilmelidir.

Basında yer aldığına göre; Geri Dönüş Yasası’ndaki olumsuzluklar,dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Ahıska Türklerinin organizesi,Gürcistan’da yaşanan kötü ekonomik koşullar,bölgedeki Ermeni varlığı gibi hususlar kafaları karıştırmaktadır.

Göç kolay bir iş değildir ve oldukca çok problemleri içermektedir.Bunu bilinci içinde olarak Gürcistan’a dönüşün Ahıska Türkü için bir ”Milli Dava” olduğunu vurgulamak isterim.

Gürcistan’ın Cevahati bölgesinde Ermeniler yoğun olarak yaşamaktadırlar.Ahıska’nın bir kısmıda bu bölgede kalmaktadır.Ermeniler Ahıska’yı da yurt edinmek istemektedirler.Ahıska yurdunun gerçek sahiplerine iadesi için bu göç büyük bir fırsat yaratacaktır.

Geri dönüş fırsatının yakalandığı bu süreç çok hızlı işlemektedir ve başvuruda bulunmak için 6 ay gibi az bir zaman kalmıştır.

Sonuç olarak ya Ahıska Türkleri bu fırsatı değerlendirecek, ya da ana vatana uzaktan ağıtlar yakan bir halk olarak hatırlanacaktır.

Bodrum-Dörttepe, 27 Temmuz 2008

Erdoğan Ilgaz,”Ahıska Türk’ünün büyük sınavı”Dünya Gündemi,22 Haziran 2008