19.902.191 km’den 814.578 km’ye

Son yazılarımda ve genelde birçok yazımda Türkiye’yi ve hepimizi yakinen ilgilendiren komşu ülkelerimizdeki gelişmeler üzerinde duruyor ve buralarla ilgili konularda sizleri aydınlatmaya çalışıyorum.

Bu yazılarımı hazırlarken zaman zaman yetersiz kaldığımı düşünerek son yazılarımdan birinde belirttiğim gibi aşağıdaki satırlarımla da yardım istiyorum;

”Çorum’da tarih konuları ile ilgilenen çok yetenekli insanlar olduğunu tahmin ediyorum. Ayrıca Hitit Üniversitesi’nde ve orta eğitim kurumlarında çok sayıda tarihçinin görev yaptığını da biliyorum. Bugün bir defa daha kendilerine sesleniyorum ”LÜTFEN HALKIMIZI AYDINLATINIZ!” İçinizden birisinin Çorum Haber gazetesinde köşe yazarlığına başlamasını samimiyetle istiyorum.”

*      *      *

Bunu neden istediğimi sorabilirsiniz!

Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları Duraklama Devri’nin başladığı 1593 yılında 19 milyon 902 bin 191 kilometrekare iken bugün 814 bin 578 kilometrekareye inmiştir.

Bir zamanlar Osmanlı’nın hüküm sürdüğü topraklarda bugün yanılmıyorsam 26 devlet kurulmuş bulunmaktadır.

Bizlerin ve yetişen her Türk gencinin bu toprakları neden kaybettiğimizi bilmesinin gerektiğini düşünüyorum.Diğer taraftan büyük bir devlet olabilmemiz için de bir zamanlar birlikte yaşadığımız bu insanlarla işbirliğimizi ve gönül birliğimizi geliştirmemiz gerektiğini de düşünüyorum.

Belirtilen nedenlerle hepimizin Kafkaslar,Balkanlar ve Orta Doğu’daki bu ülkelerle ve hatta Avrupa ile Afrika’da kader birliği yaptığımız tüm insanlarla yakinen ilgilenmemiz öncelikli görevimiz olmalıdır.

İşte bu nedenlerle ben bu konular üzerinde sık sık duruyorum.

*      *      *

Bir öğretim üyesi olarak öncelikle kendilerine seslendiğim tarihçileri ve çekinerek de sizleri imtihan etmeyi istiyorum…

23-24 Temmuz 1908 tarihinde, yani bundan 100 yıl önce tarihimizi etkileyen hangi hareket gerçekleşti?

Acaba bu tarihte sizleri aydınlatan ve düşünmeye yönlendiren bir haber okudunuz mu veya televizyonlardan izlediniz mi?

O gün gerçekleşen hareketin Türk tarihi üzerindeki bıraktığı izleri evlatlarınızla ve yakınlarınızla tartıştınız mı?

Eğer bütün bu sorularıma hayır şeklinde cevap verdiyseniz,siz de benim gibi tarihçilerin bu gazetede köşe yazıları yazmalarına ihtiyaç duyuyorsunuz demektir!

*      *      *

Tarihi konularda yazılar yazılmasını istiyorsanız bu düşüncenizi Çorum Haber gazetesine ve bana bildiriniz.

Bodrum-Dörttepe,

21 Ağustos 2008