BU SAVAŞA KİM KİMİ İTTİ?

Kafkaslarda ortaya çıkan çatışmayı, Saakaşvili’nin, Gürcistan’ın kendisine bağlı özerk bölgeler olan Osetya ve Abhazya’yı, Acaristan gibi kontrolu altına alma girişimi olarak görülmesi mümkün değildir.

Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili’yi cesaretlendirenler olmuştur.

Bunu yapan kimlerdir ve neden bunu yqapmışlardır sorusunu cevablandırabilmek için II.Cihan harbinden bu tarafa oluşan dünya düzenini incelemek ve bilhassa 90’lı yıllarda Rusya’nın dağılması ile ortaya çıkan durumun sonuçlarını tetkik etmek gerekir.

II.Cihan harbi sonuçunda dünya’da mevcut ülkelerin önemli bir kısmı, Doğu ve Batı Bloklarında yer almışlardı.Bunların bazıları bu tercihlerini kendi istekleri ile yaparken, diğer bir kısmı ise silah zoru ile buna katlanmak durumunda kalmışlardı.

O dönemde Türkiye’de başta Sovyetlerin toprak talebi ve daha başka sebebler  nedeniyle Batı Bloku içinde yerini almıştı.

Bu blokların bünyesinde kurulan askeri kuruluşlar ise NATO ve Varşova Paktı idi.Soğuk harp diye tanımlanan bu dönemde çizilen sınırlar bu iki kuruluşun askerleri tarafından hassasiyetle korunmuştur.

90’lı yıllara doğru,Sovyetlerin bilhassa ekonomik bakımdan Batı karşısında zayıflaması ve Doğu Bloku halklarının özgürlük istemeleri, Sovyet yöneticilerinden bilhassa Garboçov’un da desteklemesi netiçesinde Sovyetler çöktü ve Doğu Bloku dağıldı.

Bu dağılmada Rusya,kendi boyundurukları altında tuttuğu Doğu Avrupa devletlerini daha fazla kontrol edemeyeceğini gördü ve Kafkasya ile Orta Asya’daki devletleri ”Bağımsız Devletler Topluluğu” içinde biraraya getirdi.Bu yolla kendisine eskiden bağlı olan devletlerle işbirliğini yürütmeyi ve onları kontrol etmeyi istiyordu.Bu devletlerin birçoğu burada yer almalarına rağmen biran önce Rusya’nın kontrolunden kurtulmayı istiyorlardı.

ABD’nin küresel hedefleri Rusya ve Çin’i işbirliği yapmaya zorladıve yüz yılı aşkın süreden beri üzerinde anlaşamadıkları sınır sorunu ile tüm diğer sorunları çözdüler.İçinde Bağımsız Devletler Topluluğu üyelerinin büyük bir çoğunluğu ile yer aldıkları Şanghay İşbirliği Örgütünde daha fazla işbirliği yapmaya karar verdiler.

Bu dağılma sonuçunda dünya tek kutuplu olmuş, küresel hâkimiyeti eline geçiren ABD ile dünya devletlerin büyük bir çoğunluğu Amerikan’ın yanında yer almıştır.

Dünya’nın en büyük enerji tüketicisi olan ABD, diğer ülkelerin ihtiyaç duyacağı petrolü kontrol ederek başta AB ülkeleri,Çin ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeyi enerji konusunda kendisine bağlamak istedi. ABD’de ayrıca stratejik çıkarlarını gerektirdiği gibi Rusya ile Çin’i çevrelemek için her türlü girişimini sürdürdü.Bilhassa Putin’in devlet Başkanı seçilmesi sonuçunda artan petrol ve doğqal gaz fiyatlarının da etkisiyle ekonomik durumunu düzelten Rusya ABD ile tekrar bilek güreşine başladı.

Irak ve Afganistan’a girilmesi,Kafkasya ve Orta Asya devletlerinin desteklenmesi ve buralarda üstler kurulması bu girişimlerden bazılarıdır.

Bu arada, Kafkaslarda,Gürcistan ABD ile işbirliğini geliştirmiş ve belirli sayıda askerini buraya yerleştirmiş olması,Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın inşası,Gürcistan’ın NATO’ya katılma isteğinin bilhassa ABD tarafından desteklenmesi Rusya’nın tepkisi ile karşılaşmıştır.Ayrıca Kosova’nın bağımsızlığına şiddetle karşı çıkan Rusya, Batı ile içli dışlı olan Gürcistan’ı Osetya ve Abhazya’daki ayrılıkcı hareketleri destekleyerek zor durumda bırakmayı istemiştir.

Basında yer alan haberlere göre;Gürcistan’ın tek başına böyle bir savaşa başlamış olduğunu kimse düşünmemekte ve bu savaşın arkasında Amerika’nın bulunduğu belirtilmektedir. Bu savaşın ABD ile Rusya arasında olduğuda ifade edilmektedir…

AB dönem Başkanı olan Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin girişimi ile hazırlanan barış planı Gürcistan’ın egemenliğini garanti altına almadığı gibi konumunu eskiden olduğundan daha kötü bir duruma götürmektedir.

Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada;”Güney Osetya ile Abhazya halklarını hiçbir mantık Gürcistan bünyesinde yer almaya ikna edemez. Hiçbir anlaşmada’Gürcistan’ın toprak bütünlüğü’ ifadesi yer alamaz. Unutun”demiştir.

Hazırlanan 6 maddelik barış planı ve yukarıdaki Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un açıklamaları hususunda bugün basında aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır;

* ABD Başkanı Bush”Rusya’nın Gürcistan’daki güçlerini bu ülkeden çıkaracağını taahhüt etmesini” istedi

*ABD Dışişleri Bakanı Rice dün Tiflis’e giderek antlaşmada’Gürcü çıkarlarının’ korunmasını garanti altına aldı

*ABD Dışişleri Bakanı Rice ”Hedef,Rus birliklerinin Gürcistan’dan en kısa zamanda çıkarılması”dedi

*Almanya Başbakanı Angela Merkel,”Rusya’nın Gürcistan’a müdahale de fazla ileri gittiğini ve orantısız güç kullandığını”söyledi

Bakalım önümüzdeki günlerde hazırlanan anlaşmada dahil olmak üzere Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kafkas İstikrar Paktı’ girişimi neler getirecek?..

Bodrum-Dörttepe,16 Ağustos 2008