AB ADALET DİVANI’NIN TÜRKLERLE İLGİLİ VİZE KARARI

Türkiye’de ikamet eden iki Türk TIR sürücüsü (Mehmet Soysal ve İbrahim Savatlı), bir Alman firmasına ait nakliye şirketinin kamyonlarını, Türkiye ile Almanya arasındaki mal taşımada kullanırken, sürekli vize almak zorunda kaldı. 2000 yılına kadar verilen bu vizeler, bu tarihten itibaren reddedilmeye başlanınca, Soysal ve Savatlı, Berlin İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Bu davalar reddedilince de konu temyize taşındı ve temyiz mahkemesi de, davayı görüş almak üzere, Avrupa Adalet Divanı’na götürdü.

Avrupa Adalet Divanı (AAD) Türklerin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımı lehine karar verdi.

Bu konuda AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NIN geçen hafta VERDİĞİ KARAR KISACA ŞU ŞEKİLDE ÖZETLENEBİLİR:

BİRLİK ÜYESİ DEVLETLER, 1964 TARİHLİ ANKARA ANLAŞMASI’NA EK OLARAK 1973 YILINDA İMZALANAN KATMA PROTOKOL’ÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEKİ DURUMDAN DAHA AĞIR KOŞULLAR GETİREMEZLER. 1973 YILINDA TÜRKİYE’YE VİZE UYGULAMAYAN DEVLETLER, 1973’TEN SONRA VİZE UYGULAMASINI  GETİREMEZLER. DOLAYISIYLA TÜRK VATANDAŞARININ ÜYE ÜLKELERE GİRİŞİ İÇİN VİZE GEREKMEZ.

Bu konuyu biraz daha açarsak;

Adalet Divanı, 1 Ocak 1973’te yürürlüğe giren Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, bu Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmet sunmak amacıyla AB ülkelerine giden Türk vatandaşlarına yeni kısıtlamalar getirilemeyeceğini bildirdi. Divan, bu anlamda vizenin de, yeni bir kısıtlama olduğunu belirterek, bu tarihte uygulanmayan vizenin, bugün uygulanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Adalet Divanı’nın 2008 yılının Eylül ayında yaptığı duruşmayla incelemeye başladığı davada, davacıların karşısına, Alman Dışişleri Bakanlığı ve Alman Çalışma Kurumu’nun yanı sıra, AB üyesi ülkelerden Danimarka, Yunanistan ve Slovenya ile Avrupa Komisyonu müdahil oldular. Bu ülkeler, duruşmada, Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin kalkması halinde, bütün uyuşturucu kaçakçılarının ve teröristlerin Avrupa’ya dolacağını iddia ederken; Alman hükümeti de, 30 devlet tarafında imzalanmış Schengen anlaşması ve onun getirdiği vizenin, Türk vatandaşlarına bir kolaylık getirdiğini savundu. Avrupa Komisyonu sözcüsü de, bugüne kadar olan görüşlerinin aksine Türk vatandaşlarına yönelik vizenin devamı yönünde görüş bildirdi.

Süreç sonucunda verilen kararda, Avrupa Adalet Divanı, Türkiye ile AB arasında imzalanan Katma Protokol’ün 41/1. maddesinin, hizmet sunmak amacıyla giden AB ülkelerine giden Türk vatandaşlarına yeni kısıtlamalar getirilmesini yasakladığını belirterek Schengen anlaşmasıyla tesis edilen Schengen vizesinin ek masraf ve külfetler getirdiği gerekçesiyle, bu anlamda yeni bir kısıtlama olduğunu kaydetti.

Bu arada Avrupa Adalet Divanı’nın kararı ihracatçılarda sevinç yarattı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, kararın işadamlarının önünü açacağını söyledi. Ama genel yorumlara göre, Adalet Divanı’nın kararı, vizenin de ilk kez açık olarak 41. madde anlamında yeni bir kısıtlama olduğunu açıklaması bakımından, daha önceden verilmiş Abatay-Şahin ve Tüm-Darı kararlarından sonra yeni ve önemli bir adım oldu. Ancak bu karar, Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz girebilecekleri anlamına gelmiyor. Bunun sağlanması için, üye devletlerin, kararı fiilen uygulamaya geçirecek adımları atması ve düzenlemeleri yapması gerekiyor. Kararın uygulanır hale gelmesi için diplomatik ve siyasi girişimlerin yapılması şart görünüyor.

Bu yazımla sizleri AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NIN VERDİĞİ KARAR hakkında bilgilendirmek istedim.

İstanbul,23 Şubat 2009

www.abhaber.com