DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VE TÜRK KADINI!

Bugün “Dünya Kadınlar Günü”nün 100. yılı dünyada ve ülkemizde kutlanıyor.

Böyle bir günde; kadınların eğitim, çalışma, sağlık durumları ile toplumdaki yerleri ve siyasette temsil oranları incelendiğinde erkeklerle eşit haklara sahip olmadıkları bariz bir şekilde görülmektedir.

Şubat ayında, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) tarafından tertiplenen “Tanzimattan Cumhuriyete Türk Kadını Harekatı” konulu konferans ile Türk kadınının durumu hakkında kapsamlı bilgiler edinme imkanına sahip olduk.

17 Şubat 1926 yılında çıkarılan “Medeni Kanun”a rağmen Türk kadını, üye olmak istediğimiz Avrupa Birliği ülkelerindeki kadınların konumuna sahip değildir.

Her ne kadar bugün ilköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 93,4 ise de halen ülkemizde 5 milyon kadın okuma ve yazma bilmemektedir. Bu noktada 1927 nüfus sayımında kadınlarımızın yalnız yüzde 3.5’unun okuma ve yazma bildiğini dikkate alırsak, bu konuda Cumhuriyet’in neler kazandırdığını iftiharla açıklayabiliriz.

Avrupa Birliği ülkelerinde kadınların yüzde 60’ı çalışırken (İskandinav ülkelerinde yüzde 80), bu oran bizde yüzde 26 civarındadır. İlk defa bu yıl kadın istihdamı ülkemizde yüzde 1 artmasına rağmen son yıllarda yüzde 34’den yüzde 26’ya gerilemiştir. Ayrıca DECD’nin raporuna göre devlette kadın istihdamında yüzde 12 ile en geride bulunan ülke Türkiye’dir.

Kadınlarımızın siyasal hayata katılımı da dünya ortalamasının gerisindedir. Dünya parlamentolarında kadın oranı yüzde 17 iken bu oran bizde yüzde 9’dur. Çorum’un Meclis’te kadın milletvekili yoktur. Son belediye seçimlerinde 3225 belediye içerisinde, il belediye başkanı sayısı 2, ilçelerde ise 15’dir. Çorum’da hiç kadın belediye başkanı olmadığı gibi belediye meclislerinde yer alan kadın sayısı çok azdır. Çorum İl Genel Meclisi’nde hiç kadın temsilci bulunmamaktadır. Türkiye genelinde Belediye Meclis üyesinin yüzde 0, 42’si kadındır.

Ülkemizin kalkınabilmesi ve güçlü bir ülke haline gelebilmesi için nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarımızın eğitilmesine önem verilmelidir. İstatistiklere göre kadının işgücüne katılım oranı ile eğitim seviyesi arasında doğru orantı bulunmamaktadır. Şöyle ki; ilkokul mezunu kadınlarda işgücüne katılım yüzde 11,3 iken, bu oran meslek lisesi mezunlarında yüzde 28,3’a, üniversite mezunlarında ise yüzde 60,9’a yükselmektedir.

Kadınlarımızın hak ettikleri yerlere gelmesi temennisiyle 8 Mart Kadınlar Günümüzü kutluyorum.

İstanbul, 7 Mart 2010