DIŞ ÇORUMLULAR !

Bu deyimi “Dış Çorumlular”, ben uzun zamandan beri kullaniyorum. Valimizle ve Belediye Başkanımızla yaptığım görüşmelerde de şehrimizden uzakta yaşayan, doğdukları yöreyi unutmayan ve Corum’a katkıda bulunabilmek için çırpınan “Dış Çorumlular”dan faydalanabilmek için ne gibi adımlar atılması ve nasıl bir organizasyona gidilmesi konusundaki düşüncelerimi kendilerine arz ettim..

*     *     *

Bilindiği gibi, Hükümetimiz bünyesinde görev alan bir devlet bakanı “Dış Türkler”le ilgili konularla görevlendirilmiştir. Bu bakan öncelikle Avrupa’da ve dünyanın bir çok ülkesinde yaşayan Türk iş adamları ve Türklerle yakın işbirliği içindedir.

Hükümetimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Sabancı Holding ile işbirliği içinde her yıl “Dış Türk İş adamları”nı İstanbul’da tertiplediği iki günlük bir toplantıda  buluşturmakta ve kendilerinden Türkiye’nin kalkınması ve ticaret  için katkı ve işbirliği istemektedir. Kurulan bir sekretarya ile de “Dış Türkler”e hizmet verilmektedir.

Bu toplantılardan ilkine ve bazılarına bende katildim.

*     *     *

Çorum’un bugünkü nüfusu 560 bin civarında iken Çorum dışında yaşayan Çorumluların sayısı bir milyonun üstündedir. Bunların bir kısmı Avrupa, Amerika ve dünyanın bir çok ülkesinde yasamaktadırlar.

İste Çorum dışında yasayan bu Çorumluları ben “DIŞ ÇORUMLULAR” olarak isimlendiriyorum.

Dış Çorumluların az sayıdaki bir kısmı yurt içinde ve dışında federasyon, vakıf ve dernek çatıları altında bir araya gelirken büyük bir çoğunluğu bireysel olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.

Federasyon ,vakıf ve dernek çatıları altında bir araya gelenlerde kendi başlarına Çorum için birşeyler yapabilmek için çırpınıp durmaktadırlar.

Bu çırpınışlarında kendilerini arayan ve soran Çorum’da görevli bir yetkili veya bir Çorumluya pek rastlanılmamaktadır.

*     *     *

Bu kopukluğu ortadan kaldırmak için “Dış Türkler” için yapılan organizasyon dikkate alınarak Corum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteklediği bir “Dış Çorumlular” organizasyonu ve sekretaryası Çorum’da oluşturulmalıdır.

Bu kuruluş, her yıl Çorum’da iki gün suren bir “Dış Çorumlular Toplantısı” tertiplemelidir. Ayrıca Çorum’a faydalı olabilecek hemşehrilerimiz belirlenmeli ve kendileri ile projeler geliştirilmelidir.

Bu kuruluş bir “Çorum Lobisi” oluşturmalıdır

*     *     *

Bu yazıyı yazmamın sebebi, 1966 yılında Almanya’da kurulan ve Çorum’a yatırım yapmayı planlayan “ÇOTAŞ” isimli isçi şirketi başkanlığımdan bugün yürüttüğüm “Corum Eğitim ve Kültür Vakfı” başkanlığına kadar böyle bir kurulusun eksikliğini her zaman hissetmemdir.

Bodrum-Dörttepe,

25 Temmuz 2010