ROMA İMPARATORLUĞU VE SURLARI

Mayıs ayında ziyaret ettiğim İtalya’nın başşehri Roma’da aynı adı taşıyan Roma İmparatorluğu’nun muhtelif tarihlerde nerelere yayıldığına dair haritaları, o dönemin kalıntılarından birisi olan ”Roma Forum’un duvarlarına asılmıştı.Bu haritaların fotoğraflarını çekmiştim.Seyahat dönüşümde tüm seyahat fotoğraflarını taratmıştım.Bugün onları aradım fakat bulamadım.Herhalde, tatil dönüşümde bilgisayarıma format atılırken kayboldu. Bu nedenle bilgisayarımdan Roma İmparatorluğu’nun Agustus zamanında(M.Ö. 27) ve daha sonra en genişlediği(M.S.395) dönemi kapsayan bir haritayı aşağıda veriyorum.

Bu harita’dan görüldüğü gibi İmparatorluğun hudutları bugünkü Portekiz’den Anadolu’ya ve İngiltere’den Mısır’a kadar uzanıyordu. Roma İmparatorluğu, Roma Cumhuriyeti’nin Agustus liderliğinde M.Ö. 1. yüzyılda yeniden örgütlenmesiyle kurulan antik Roma devletidir. Uzun yıllar Akdeniz çevresinde hüküm süren Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü’yle başlayan karışıklıklardan sonra M.S. 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı kısmı (Batı Roma İmparatorluğu) 476 yılında Kavimler Göçü’nde Avrupa’ya gelen Kuzey Kavimlerinin saldırıları sonucunda yıkılmış, doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 1453’de Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar sürdürmüştür.

Bugün masamda bekleyen yabancı bir dergide, Roma İmparatorluğu’nun hudutlarını belirlemek ve korumak üzere 5 bin kilometre duvar ördüğünü ve bunun 550 kilometresinin Almanya’da Ren ile Tuna nehirleri arasında bulunduğunu okuyunca bilmediğim böyle bir bilgiyi sizlerle paylaşabilmek için bu yazıyı yazmaya karar verdim.

Bu duvarların bir kısmı Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans İmparatorluğu) başşehri olan İstanbul’da korunmuş olarak bulunmaktadır.20 ülkede yayılı bulunan, bu duvarların büyük bir kısmı artık gözle görülememektedir. Bu kalıntıların Avrupa’da bulunan kısmının yüzde 40’ı toprağın altında bulunmaktadır. Konunun uzmanları yeraltında bulunanların koruma açısından daha emniyetli bir durumda olduklarını ifade etmektedirler. Bu duvarların Almanya’da bulunan kısımları UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Tümünün aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için 20 ülkenin ilgili UNESCO Komitesi’ne başvurması istenmektedir. Tümünün belirtilen listeye alınabilmesinin uzun sürecek zor bir süreç sonunda mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Aşağıda bu duvarlara ait bir fotoğraf görülmektedir. Buradaki sınır kontrol kulesi eldeki bilgilere göre yeniden inşa edilmiştir.

Dünya’da Çin Seddi savunma amaçlı bilinen en uzun(7bin metre)yapıdır. Bugüne kadar korunabilmiş kısmı 2800 metre dir.

Ülkelerin ve şehirlerin tarihi yapılarını korumalarının ne kadar önemli olduğunu Roma’da binlerce turist arasında dolaşırken düşünmeden edemedim…

İstanbul,8 Ekim 2010

www.tr.wikipedia.org/wiki/Roma_İmparatorluğu, DAAD Letter Dergisi, Agustos 2005,Almanya