KARADENİZ GÜNÜ VE KARADENİZ KİRLİLİĞİ

Karadenizin Kirliliği ile ilgili konulara girmeden önce Trabzon şehrinin nasıl bir aktivite içinde olduğunu gıpta ile izlediğimi belirtmek isterim. Bizim toplantımızın bitiminde Trabzon’da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenterler Asamblesi(KEİPA) 36. Genel Kurul toplantısı TBMM Başkanı ve KEİPA Dönem Başkanı Mehmet Ali Şahin’in başkanlığında başladı.

Trabzon’da gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek faaliyetler birbirini takip ediyor.Bizim toplantının açılışında konuşan Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak 49 ülkenin katılımı ile 9 branşta 4000 sporcunun katılımı ile ” Trabzon Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları”nın 23-30 Temmuz 2011 tarihinde yapılacağını duyurdu.İçimden kendisini tebrik ettim ve bir şehrin kabinede bakanı olmasının o şehre ne kadar katkı sağladığını düşünmeden edemedim.

*     *     *

Sunulan tebliğlerden ve bildiklerimden sizleri Karadeniz Kirliliği hakkında bazı konuları aktaracağım;

  • Günümüzde Karadeniz bütün olarak çevre kirlenmesi ile karşı karşıya bulunuyor.
  • Kirlenme sonucu bir taraftan Karadeniz ekosistemi değişiyor, diğer yandan da balık stokları azalıyor.
  • Karadeniz kıyı bölgesi, her geçen gün artan bir oranda gelişirken, yeni yerleşim ve sanayi tesislerinin sayısı da sürekli artıyor. Buradan çıkan evsel ve endüstriyel atıklar ise giderek Karadeniz`e daha fazla etki yapıyor. Karadenizde ağır metal kirliliği artıyor. Aşırı kirlenen sular Karadeniz`deki biyolojik hayatın olumsuz etkilenmesine neden oluyor.
  • Karadeniz, kıyılarındaki ülkelerin(6) yanı sıra buraya akan nehirlerin geçtiği ülkelerin(17) olumsuzluklarının da etkisi altında bulunuyor.
  • Bu nehirlerden en etkili olanı Tuna Nehri olup büyük bir kirliliği Avrupa’dan Karadeniz’e taşıyor.
  • Macaristan’da patlayan barajdan yayılan kırmızı çamurun Tuna yolu ile Karadeniz’i etkilemesinden korkuluyordu.Yapılan açıklamalarda böyle bir tehlikeli durumun ortaya çıkmayacağı bilimsel verilerle açıklandı.
  • Karadeniz’in kirlenmesinde petrol taşımacılığının önemli bir payı var.Bu taşınımdan en çok etkilenen yer boğazlarımız.Bugüne kadar sayısız tanker faciasını buralarda yaşadık.
  • Son yıllarda gemilerin balast suyu ile Karadeniz`e geldiği bilinen ve orijini Doğu Amerika olan Mnemiopsis leiydi adlı canlının balık larvaları ve küçük balıkların yumurtaları ile beslenmesi nedeniyle balık türleri ve miktarları azaldı.
  • Karadeniz kıyısında yer alan şehirlerin atıksu arıtma tesislerini kurmak yetmiyor. Buralara akan nehirlerin havzalarında yer alan yerleşimlerin de aynı donatımlara kavuşması gerekiyor.Sunulan tebliğlerden, Yeşilırmak ve Kızılırmak’ın Karadeniz’i ne kadar kirlettiğini görünce, bu nehirlerin geçtiği yerlerden birisi olan Çorum’un bu konuda girişimlerde bulunarak tüm ilçelerimize Çorum Merkez’inde olduğu gibi atıksu arıtma tesisine kavuşturmasının gerekli olduğunu düşündüm.
  • Karadeniz Sahil Yolu inşası sırasında sahil boyunca yapılan dolguların deniz canlılarına zarar verdiği de yapılan sohbetlerde belirtildi.

*     *     *

2010 yılı ”Biyoçeşitlilik Yılı” olduğundan toplantıda yer alan logolardan birisi de ”Biyoçeşitlilik Hayattır” idi.

Dünyanın yaşanabilirliğinin sürdürülebilmesi,biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlıdır. Dünyamızda yaşayan tüm canlıların korunması ve geliştirilmesi dünyanın bugünü ve geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Karadeniz’in önemini ve korunmasını biyoçeşitlilik kavramı içinde de değerlendirmeliyiz.

İstanbul,3 Kasım 2010