PORTEKİZ GEZİM (3) PORTEKİZ’İN MÜSTEMLEKELERİ VE KÖLELERİ İLE BUGÜNKÜ AVRUPA

Yeni ülkeler ve zenginlikler bulmak isteyen Portekizli denizcilerin nereleri keşfettiklerini önceki yazımda anlatmıştım.

Gittikleri bu ülkelerde tüm zenginliklere el koyan Portekizliler,1444 yılında ilk siyahları (Afrikalıları) memleketlerine getirmişlerdir. O dönemde Portekizlilerin asaleti, sosyal statüleri, zenginlikleri ve güçleri sahip oldukları kölelerin adedi ile belirleniyordu.

1551 yılında Lizbon’da 100.595 Portekizli yaşarken kölelerin sayısı 9950 idi.Şehir dışında kendi gettolarında yaşayan bu köleler, düşük gelirli işlerde çalışıyorlardı. O dönemde Maurolar (Berber ve Arap) ve Yahudiler de şehir dışında kendi bölgelerini kurdular.Köleler devamlı olarak Portekiz’e getirilmeye devam edildi.

Zaman içinde köleler Portekiz isimleri alarak, Hırıstiyanlığı kabul ederek, aynı giyim ve adetleri kabul ederek Portekizlileşmeye çalıştılar.

Marquis Sa da Banderia ,1836 ve 1869 yıllarında köleliği yasaklayan yasalar çıkardı. Bugün kendilerine asimile olmuş Afrikalı deniliyor.

*     *     *

Asırlarca önce Avrupa’ya köleleri taşıyan Portekizler, Asya ve Afrika’daki müstemlekelerinden Fransa’ya ve İngiltere’ye binlerce insanın gelmesine göz yumanlar, İkinci Cihan Harbinde işçi açıklarını kapamak için Polonyalıları Almanya’ya getirenler artık nüfusları hızla artan Güneylilerin (fakir ülkelere verilen isim) Avrupa’ya adım atmasını istemiyorlar ve bununla mücadele ediyorlar.

İtalya, Kuzey Afrika’dan gelen göçü, Fransa ise bunların kendi ülkesine girmesini engellemeye çalışıyor. Hatta Avrupa Birliği, Yunanistan’ın yasadışı göçün engellenmesi amacıyla Ege adalarından sonra Türkiye ile olan Meriç sınırında da FRONTEX gücünü (AB,dış sınır güvenliği kuruluşu) yerleştirdi.

Dün asaleti, sosyal statüyü, zenginliği ve gücü gösteren Güneyliler, bugün artık Avrupa’da vebalı gibi görülüyor. Belki böyle büyük bir göç bizim ülkemize de gelse idi, biz de korkardık.

Bu yıl 28’incisi düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür yarışmasına katılan 2 bin 729 karikatür arasından İngiliz Ross Thomson’un mülteci sorununu ele alan aşağıdaki karikatür birinci seçildi.

Lütfen bu karikatürü izleyerek, anlattıklarımı ve göç sorununu kendi kendinize bir tartışınız.

İstanbul, 6 Haziran 2011

”İşte Birinci”, Hürriyet gazetesi,1.6.2011