ÇALIŞMA DÜNYASINDAKİ DÖNÜŞÜM

Dünyadaki kalkınmışlık durumu, hangi sektörlerde ne kadar insan çalıştığına bağlı olarak tanımlanmaktadır.Kalkınmış ülkelerde istihdam bakımından hizmet sektörü önde iken, kalkınmakta olan ülkelerde tarım sektörü öndedir.

Bu yazımda dünyada,Türkiye’de ve Çorum’da çalışma hayatındaki dönüşüm hakkında bilgi vereceğim ve şehrimizin durumunu katkıda bulunmanız için sizlerin değerlendirmesine sunacağım.

*     *     *

Dünya’da başlangıçta yaşam için en önemli çalışma alanı, tarım sektörü olmuştur.Sanayi devrimine(buhar makinalarının bulunuşu) kadar da etkinliğini sürdürmüştür.Bu gelişme sonucu tarım sektöründe çalışanlar azalmış ve sanayi sektöründe çalışanların sayısı artmıştır.

Ticaret faaliyetlerinin büyümesi,bilgisayar kullanım alanının genişlemesi,AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi ve bilhassa globalleşme sonucu hizmet sektörüne talep armıştır. Bu durum sanayi sektöründe çalışanların sayısının giderek azalmasına neden olmuştur.

Aşağıdak,grafikte bu üç sektördeki çalışanların nüfus yoğunluğu yüzde olarak verilmiştir.Burada günümüzde tarım ve sanayi sektöründe çalışanların azaldığı ve hizmet sektöründe çalışanların arttığı görülmektedir..

14605635

Bu grafikte;

Birinci Sektör: Tarım sektörü.

İkinci Sektör: Sanayi sektörü.

Üçüncü Sektör: Hizmet sektörü’ne karşı gelmektedir.

2006 Dünya Bankası,Dünya Kalkınma Göstergelerine göre çalışan nüfusun sektörlerdeki dağılımı aşağıda verilmiştir.Bu listeye şehrimizin 2004 yılındaki değerleri de mukayese için eklenmiştir;

Bu tablo incelendiğinde ülkemiz değerleri dünya ortalamasına yakın olduğu ve şehrimizin durumunun dünyadaki düşük gelir grubu ülkelerinden daha kötü durumda olduğu görülmektedir.

*     *     *

Çorum’un kalkınması incelendiğinde 1950’li yıllara kadar  tarımın ve daha sonra ve bilhassa 1980’li yıllardan itibaren gelişen sanayinin önemli yeri ve rolü olduğu bilinmektedir.

Çorum’un, merkez ilçe ile birlikte 14 ilçesi, 38 beldesi ve 735 köyü bulunmaktadır. İl geneli düşünüldüğünde en önemli ekonomik faaliyet kolu tarımdır. Faal nüfusun %67,7’si tarım sektöründe çalışmaktadır. Onu %20,6 ile hizmet sektörü ve % 11,7 ile sanayi sektörü izlemektedir. İl genelinde tarım ağırlıklı sektör olmakla birlikte ilçe merkezlerinde özelliklede Çorum şehrinde hizmet-sanayi sektörü hakim durumdadır. Çorum 2004 verilerine göre,  sanayi ve hizmet sektöründe Türkiye ortalamasının oldukça altında bulunmaktadır.

Şehrimizde bu durumun düzeltilebilmesi için daha çok yatırım yapılması gerekmektedir. Bu noktada bilhassa siyasetcilere büyük görev düşmektedir.Hizmet sektöründe çalışanların artmasına katkı sağlayacak önemli dallardan birisi de turizm olup, geliştirilmesine daha ağırlık verilmelidir.

İstanbul, 8 Şubat 2012